Populær efteruddannelsesfond er nu tømt

Mange socialrådgivere har søgt midler til videreuddannelse via Den Kommunale Kompetencefond. Så mange, at socialrådgivernes midler nu er opbrugt.

Den Kommunale Kompetencefond, der blev afsat som et resultat af OK13-forhandlingerne, har til formål at sikre kommunalt ansatte bedre muligheder for at videreuddanne sig.

Den mulighed har socialrådgiverne taget imod i sådan en grad, at de næsten to millioner kroner, som var afsat til socialrådgivernes uddannelse, allerede er opbrugt.

Succes forpligter arbejdsgiverne

Det er positivt, at så mange socialrådgivere har grebet chancen for at få efteruddannelse gennem kompetencefonden, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Der er ingen tvivl om, at kompetencefonden har været en succes. Men det viser også, at der virkelig er et behov for at sikre de kommunalt ansattes muligheder for at videreuddanne sig. Både socialrådgivere og andre kommunalt ansattes fagområder er under stor forandring. Derfor bør arbejdsgiverne sikre medarbejderne de bedste forudsætninger for at mestre den situation.

En række andre faggrupper har ligesom socialrådgiverne brugt deres del af kompetencefonden. Men der er også nogle grupper, der stadig har fondsmidler til rådighed.

Alle indsendte ansøgninger bliver behandlet

Den Kommunale Kompetencefonds sekretariat har haft problemer med at få ekspederet de mange ansøgninger fra de forskellige faggrupper. Da stakkene af ansøgninger endelig var behandlet, viste det sig, at der lå så mange ansøgninger fra socialrådgivere, at Dansk Socialrådgiverforenings del af kompetencefonden nu er tømt.

Det vidner om massiv søgning til fonden, der i princippet skal dække hele overenskomstperioden frem til 2015. Alle socialrådgivere, der har ansøgt, vil dog få svar fra kompetencefonden, forsikrer Majbrit Berlau.

Om socialrådgivere og andre kommunalt ansatte igen i 2015 vil kunne søge midler til videreuddannelse, afhænger af forhandlingsresultaterne ved OK15.