Vestager: Tillid er ansvarspådragende for kommunerne

Ifølge Margrethe Vestager vil regeringen arbejde for at vise mere tillid til kommunernes økonomiske styring og beskæftigelsespolitik. Tillidsreformen skal give socialrådgiverne større fagligt rum, ellers er det nytteløst, understreger DS’ formand.

Regeringen har netop udgivet en startpakke, som skal sætte gang i dialogen om tillidsreformen i kommunerne. Målet er, at politisk tillid til kommuner og andre offentlige arbejdsgivere skal veksles til afbureaukratisering og lettere arbejdsgange for offentligt ansatte.

Men det kan af og til blive nødvendigt at gribe ind fra centralt politisk hold over for kommunerne, vurderer økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

Det gjaldt i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen, hvor regeringen greb ind efter at nogle kommuner havde vurderet over 80 procent af de unge kontanthjælpsmodtagere til at være uddannelsesparate.

Flere socialrådgivere udtrykte bekymring for, at deres faglige vurdering var blevet tilsidesat på grund af økonomiske incitamenter, og Dansk Socialrådgiverforening advarede om problemer med både socialrådgivernes arbejdsforhold og borgernes retssikkerhed.

Margrethe Vestager understreger dog, at regeringen fortsat vil arbejde for at vise tillid til kommunernes økonomiske styring og beskæftigelsespolitik.

– Tillid er ansvarspådragende. Vi har tillid til, at ledelsen på de enkelte jobcentre skaber rammer, der sikrer, at medarbejderne bruger deres socialfaglige ekspertise til at nå de fastsatte mål. Når det er sagt, kan regeringen selvfølgelig ikke se passivt til med så store udsving som med kontanthjælpsreformen.

DS: Tillid skal nå frem til socialrådgiverne

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau understreger, at mere tillid fra centralt politisk hold ikke må veksles til mere lokal kontrol og bureaukrati, som det desværre er tilfældet i nogle kommuner.

– Det er afgørende, at politikernes tillid til de kommunale ledelser også når medarbejderne i frontlinjen. Det er nemt for politikerne at tale om tillid og afbureaukratisering, men hvis det ikke medfører reelle forbedringer for socialrådgiverne, så er indsatsen efter vores mening nytteløs.

Hun opfordrer regeringen til at sætte skub i tillidsreformen så hurtigt som muligt, så det kommunale bureaukrati kan blive mindsket.

– Politikerne har talt om tillid og afbureaukratisering i to år, men det har endnu ikke smittet af på socialrådgivernes arbejdsforhold. Det er på tide, at regeringen også centralt begynder at lave tiltag, som styrker tilliden og udvider socialrådgivernes og andre offentligt ansattes faglige handlerum.

Læs hele interviewet med Margrethe Vestager og Majbrit Berlau om blandt andet tillidsreformen, afbureaukratisering i kommunerne samt det faglige ledelses- og handlerum i Socialrådgiveren nr. 4 2014, som udkommer 20. marts.