Hemmeligheden bag teams med succes

I det nye nummer af Offentlig Ledelse sætter vi fokus på velfungerende teams. For det er provokerende enkelt, hvad som skaber et succesrigt teamsamarbejde. Læs, hvordan du som leder kan støtte bedst muligt.

Hemmeligheden bag teams med succes

Google offentliggjorde i 2015 resultatet af projekt ’Aristoteles’. Baseret på en uhørt stor datamængde og 30.000 deltagere undersøgte man, hvad nøglen til et succesfuldt team er. Forskerne forsøgte i lang tid forgæves at finde årsagssammenhænge eller mønstre, der kunne afsløre særlige kendetegn med afsæt i traditionelle analyseparametre som interesser, belønning, diversitet, uddannelsesbaggrund, ekspertise og personlighedstyper.

Først da de begyndte at interessere sig for den lidt mere diffuse ’kultur’ i teamet, begyndte en række særlige kendetegn at dukke op. Og to af dem holdt hele vejen igennem som faste bestanddele i high performance teams, konkluderede forskerne:

  • Når de holder møder, taler alle nogenlunde lige meget.
  • De ligger over gennemsnittet, når det handler om kollektivt at have en bevidsthed om, hvordan de enkelte medlemmer af teamet har det.

Succesfulde teams havde på kryds og tværs mange andre karakteristika, men disse to – som måske endda kan koges ned til et enkelt, nemlig at medlemmerne af teamet har det godt med hinanden – gik konsekvent igen.

I det nye nummer af Offentlige Ledelse sætter vi fokus på det velfungerende team – og hvad din rolle som leder er for at fastholde teamets trivsel og produktivitet.