DS: Regeringens finanslovsudspil mangler dagpengeløsning

DS roser regeringens finanslovsudspil for den sociale profil og fordobling af kontingentfradrag, men efterlyser halvering af genoptjeningskrav. Og velfærdskronerne bør investeres i flere socialrådgivere, mener socialrådgivernes formand.

Regeringens finanslovsudspil ”Et stærkere fællesskab” får både ris og ros af Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Der er mange gode takter i regeringens udspil til finanslov, men der bør også være råd til at halvere genoptjeningsretten til dagpenge for at undgå, at endnu flere borgere falder ud af dagpengesystemet og dermed kommer til at stå i en økonomisk svær situation, siger Majbrit Berlau.

Hun understreger, at der skal være råd til at finde permanente løsninger til de mange tusinde borgere, der er faldet ud af dagpengesystemet.

Dansk model kræver et stærkt fællesskab

Andre dele af finanslovsudspillet får opbakning fra Dansk Socialrådgiverforenings formand. Det gælder blandt andet fordoblingen af fradraget for fagforeningskontingenter.

– Det er positivt, at regeringen omsider fandt penge til at hæve kontingentfradraget fra 3000 til 6000 kroner og dermed signalerer, at den bakker op om den danske model. Det forhøjede fradrag gør det billigere at være med i fællesskabet og dermed støtte op om fagforeningernes vigtige rolle.

DS: Velfærdskroner skal investeres i socialt arbejde

Majbrit Berlau roser regeringen for at afsætte 1,5 mia. kroner til velfærdsforbedringer. Hun har flere forslag til, hvordan pengene bør bruges.

– Det er nødvendigt at investere i flere socialrådgivere, hvis det skal lykkes at få flere af de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere i uddannelse eller job. Derfor foreslår vi, at der afsættes puljemidler til at øge antallet af socialrådgivere for at opnå et lavere sagstal. Det er nødvendigt for at kunne styrke den forebyggende og helhedsorienterede indsats, ligesom der bør afsættes midler til at sikre implementeringen af beskæftigelsesreformerne.

Lov om midlertidig huslejehjælp bør udvides

Socialrådgivernes formand opfordrer derudover regeringen til at investere velfærdskroner i at hæve de lave ydelser i kontanthjælpsreformen.

– Som velfærdssamfund kan vi ikke være bekendt at have så lave ydelser på kontanthjælpsområdet, så borgerne ikke kan leve af dem. Det gælder for eksempel for unge på uddannelseshjælp. Ydelserne skal hæves. Et alternativt forslag kunne være en udvidelse af loven om det midlertidige huslejetillæg, indtil de unge overgår til SU.

Tidlig indsats

Majbrit Berlau peger også på, at det på børneområdet er oplagt styrke den forebyggende og tidlige indsats ved at investere i flere socialrådgivere i daginstitutioner og skoler.

– Vi ved, at en række kommuner har gode erfaringer med at ansætte socialrådgivere i skoler og daginstitutioner, og når regeringen for nylig har meldt ud, at den vil gøre en ekstra indsats for at bryde den sociale arv, så er det et rigtig godt sted at investere.