Nyt forskningsbaseret redskab til voldsforebyggelse

Det, som Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt redskab kaldet ’Integreret anvendes på arbejdspladser med høj risiko for vold og trusler.

NFA’s redskab styrker samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om systematisk forebyggelse og håndtering af vold og trusler og hjælper arbejdspladsen til at udvikle konkrete løsninger.

Metoden omfatter et medarbejderseminar og tre styregruppemøder, som afholdes over en periode på 3-4 måneder.

NFA har udviklet en værktøjskasse, som er nem at tage i brug. Den indeholder en guide, powerpointoplæg, talepapir og skabeloner man kan notere i.

NFA og Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har udviklet materialet på baggrund af et forskningsprojekt, der er gennemført i Kriminalforsorgen og i psykiatrien. I projektet konkluderes det, at det faktisk er muligt at gennemføre en voldsforebyggende indsats i højrisikobrancher med en positiv effekt. Nøgleord er medarbejderinddragelse og ledelsesengagement.

» NFA: Integreret voldsforebyggelse