København vil uddanne samtlige jobcentermedarbejdere

To nye uddannelsesmoduler skal sikre alle Københavns Kommunes jobcentermedarbejdere et fælles fagligt udgangspunkt uanset uddannelsesbaggrund. Positivt, men vigtigt at uddannelsen også er reelt løft for socialrådgivere, understreger DS.

Københavns Kommune vil med to uddannelsesmoduler sikre alle medarbejdere på jobcentrene et fælles fagligt udgangspunkt uanset uddannelsesbaggrund. Derfor har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indgået en aftale med Professionshøjskolen Metropol, som står for undervisningen af de nuværende og kommende medarbejdere – også socialrådgivere.

– Selvom beskæftigelsesindsatsen har så stor betydning for mange borgere, så har beskæftigelseskonsulenterne i dag ikke et fælles fagligt udgangspunkt. Derfor laver vi nu et kæmpe uddannelsesløft og sætter en ny faglig standard i beskæftigelsesindsatsen i København, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R).

DS: Vigtigt med reelt kompetenceløft

Københavns Kommune har relativt få socialrådgivere ansat i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og medarbejdernes kompetencer er meget forskellige.

– På den baggrund giver det god mening at understøtte et fælles fagligt fundament og en fælles kultur- og organisationsforståelse, mener Annemette El-Azem, formand for DS-region Øst.

Dansk Socialrådgiverforening har været med til at udvikle de to uddannelsesmoduler, blandt andet for at sikre, at også socialrådgiverne opnår et reelt kompetenceløft gennem uddannelsen.

– Når der laves et uddannelsestilbud, som vores medlemmer også er omfattet af, er det vigtigt, at det giver dem et reelt kompetenceløft og ikke blot er en gentagelse af det pensum, som de har været igennem på socialrådgiveruddannelsen, fortæller Annemette El-Azem.

Det første modul er målrettet nyansatte medarbejdere på jobcentre i Københavns Kommune, mens det andet model er for alle medarbejdere.

Kan ikke sidestilles med grunduddannelser

Umiddelbart er det endt med at blive en god og ambitiøs uddannelse, vurderer Sesse Frich Trusell, fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne på beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune.

– Men det er vigtigt for mig, at Metropol står inde for den undervisningsdifferentiering, som de har lovet, da holdene kommer til at bestå af medarbejdere med meget forskellige uddannelsesbaggrunde og forudsætninger, fortæller fællestillidsrepræsentanten, som har siddet i styregruppen i forbindelse med udvikling af uddannelsesmodulerne.

Annemette El-Azem understreger, at Dansk Socialrådgiverforening ikke mener, at man med de to nye uddannelsesmoduler kan betragtes som værende fuldt uddannet til beskæftigelsesområdet.

– Arbejdet kræver nogle grundlæggende kompetencer, som man blandt andet kan opnå via socialrådgiveruddannelsen og professionsbacheloren i offentlig administration. Disse to grunduddannelser er blandt andet målrettet de kompetencer, der efterspørges i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, siger hun.


OK15-projekt analyserer nye krav til jobindsats

Ved de seneste overenskomstforhandlinger har Dansk Socialrådgiverforening sammen med HK Kommunal indgået aftale med KL om et personalepolitisk projekt, som skal se på fagligheder på beskæftigelsesområdet.
Formålet er at analysere og beskrive, hvilke fagligheder der er brug for på beskæftigelsesområdet, og om de nuværende kompetencegivende uddannelser understøtter det behov.
Baggrunden er, at beskæftigelsesområdet er midt i en stor omstilling, der stiller nye krav til medarbejderne, blandt andet med større fokus på individuel sagsbehandling – herunder udvikling af borgeren – samt styrket virksomhedskontakt.