Få besøg af et bestyrelsesmedlem!

Medlemmerne af regionsbestyrelsen i Region Øst vil gerne endnu tættere på medlemmernes virkelighed og høre, hvad der rører sig ude i ”dybet”.

Medlemmerne af regionsbestyrelsen (RB) har viet en stor del af deres fritid til at forbedre rammerne for medlemmernes arbejdsliv i Region Øst. Men de vil gerne endnu tættere på medlemmernes virkelighed og høre, hvad der rører sig ude i ”dybet”.

Hvis du holder et klubmøde, hvor der er plads til en gæst fra RB, som kan fortælle i 10 minutter om sit DS-engagement og ellers være en flue på væggen til resten af mødet, må du meget gerne sende tid og sted for mødet direkte til regionsformand Rasmus på rhb@socialraadgiverne.dk.