Nordjyske kommuner: Svært at skaffe socialrådgivere

Ledigheden blandt socialrådgivere er på sit laveste i flere år. Umiddelbart positivt, men udviklingen betyder, at nogle kommuner har svært ved at tiltrække ansøgere til socialrådgiverstillinger. DS opfordrer kommuner til at give nyuddannede erfaring.

Især nordjyske kommuner har problemer med at tiltrække kvalificerede ansøgere på børneområdet.

Vesthimmerlands Kommune slog for nylig tre socialrådgiverstillinger op. Det resulterede i svar fra otte ansøgere i alt, hvoraf kun fem var uddannede socialrådgivere eller socialformidlere. Da kommunen i samme tidsrum søgte en HK-medarbejder til en administrativ stilling, førte det til mere end 200 ansøgninger.

– Vi har et fint lønniveau, og vi har ikke svært ved at fastholde medarbejdere, og det er selvfølgelig et sundhedstegn. Men det er svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til socialrådgiverstillingerne. Familieafdelingen ligger i Løgstør, og vi hører ofte, at folk synes, at det er for langt væk, fortæller Sina Normann Kirkeby, socialrådgiver og leder af Vesthimmerlands Kommunes Familieafdeling.

Andre faggrupper søger socialrådgiverjobs

Fra 2009-2014 er antallet af socialrådgivere i kommunerne steget med godt 24 procent, og socialrådgiverledigheden er nede på 3,1 procent. Men andre faggrupper oplever væsentligt større arbejdsløshed, og det har de mærket i Jammerbugt Kommunes Børne- og Familierådgivning.

– Vi har netop haft tre socialrådgiverstillinger slået op i forbindelse med en opnormering. Vi har fået 13 ansøgere i alt – heriblandt pædagoger, en lærer og en jurist, fortæller kommunens forebyggelseschef, socialrådgiver Susanne Berke.

Fire socialrådgiverstuderende, som færdiggør deres uddannelse i januar 2015, samt fire socialrådgivere med erfaring fra børne- og familieområdet har også søgt stillingen.

– Det er et forholdsvist lille felt at besætte tre stillinger ud fra, siger Susanne Berke.

Til sammenligning har kommunen i samme ombæring fået mere end 60 ansøgere til en enkelt administrativ stilling.

Arbejdspres udfordrer nyuddannede

Jammerbugt Kommune har gode erfaringer med at ansætte nyuddannede socialrådgivere, der har haft studiejob i afdelingen og derfor har kendskab til området. Men det høje arbejdspres kan være en udfordring i øjeblikket, vurderer Susanne Berke.

– Som nyuddannet har man naturligt ofte brug for tid til at koble den teoretiske viden og praktiske erfaring og blive ”oplært i praksis”. Den tid er der ikke meget af i øjeblikket, hvor børne- og familieområdet er presset af blandt andet et stærkt stigende antal underretninger.

Praktik sikrer kendskab til dygtige dimittender

I Thisted Kommune resulterer opslåede socialrådgiverstillinger i Børne- og Familierådgivningen typisk i fem til syv ansøgninger.

– HK-stillinger i kommunen kan få ti gange så mange ansøgere. Vi har en praktikant-ordning, som er vigtig for, at vi kan tiltrække dygtige nyuddannede. Vi ansætter ofte folk, vi har haft i praktik med gode erfaringer. Af samme grund overvejer vi at udvide med studiejobs i afdelingen. Vi har desuden mentorordning for nyansatte, fortæller socialrådgiver Hanne Korsgaard, Børne- og Familiechef i Thisted Kommune.

Også Frederikshavn melder om forholdsvis få ansøgere til socialrådgiverjobs.

– De seneste år har vi slået en del socialrådgiverstillinger op. Vi har fået kvalificerede ansøgninger, og ledige vikariater og faste stillinger er blevet besat af socialrådgivere. Men vi får ikke samme antal ansøgere som for eksempel Rebild Kommune og slet ikke lige så mange som Aalborg, fortæller Karina Søborg Madsen, tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Frederikshavn Kommunes Familierådgivning.

DS: Kommuner skal skabe erfaring

De kommende år er der udsigt til stor efterspørgsel på socialrådgivere, og kommunerne har et vigtigt ansvar for at give nyuddannede den nødvendige erfaring.

Derfor opfordrer Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, kommunerne til at sikre mentorordninger og introduktionsforløb, hvor nyansatte dimittender over en længere periode sidder med et lavere sagstal og færre arbejdsopgaver.

– Det vil gøre det attraktivt for nyuddannede at søge en stilling, og vi ved, at en god introduktion til arbejdslivet er afgørende for, om den ansatte vil blive på arbejdspladsen i mange år, siger han.

Mads Bilstrup opfordrer desuden kommunerne til løbende at tilbyde opkvalificering og efter-/videreuddannelse til de ansatte socialrådgivere samt en løn, som kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.
Desuden er kommuner, som har svært ved at tiltrække ansøgere, velkomne til at kontakte Dansk Socialrådgiverforening, understreger han.

– Både vi og FTF-A hjælper meget gerne de kommunale arbejdspladser med at finde den rigtige og fornødne arbejdskraft.