Bog sætter fokus på tillidsrepræsentantens rolle

I bogen medvirker blandt andre Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Hun vurderer, at en af tillidsrepræsentantens vigtigste opgaver er at genskabe troen på, at fællesskabet kan skabe resultater.

Uden tillidsrepræsentanterne ville den danske model ikke eksistere. Det er udgangspunktet for debatbogen ”Tillidsrepræsentanten = Den Danske Model” af Bjarne Henrik Lundis. Bogen er bygget op om interviews med 22 tillidsvalgte fra det offentlige og det private arbejdsmarked, der alle svarer på de samme spørgsmål om deres syn på tillidsrepræsentantens rolle, opgaver og betydning.

I bogen pointeres det, at det helt særlige ved den danske aftalemodel er, at rigtig mange beslutninger, der vedrører arbejdsmarkedet, bliver til i et samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, og det gælder både centralt og lokalt.

Og en række organisationsformænd – heriblandt Dansk Socialrådgiverforenings formand – giver deres bud på, hvordan tillidsrepræsentanten skal forholde sig til kolleger, som ikke er medlemmer af fagforeningen samt på, hvorvidt tillidsrepræsentanterne er rustede til det stigende antal beslutninger, der bliver lagt ud til lokal afgørelse.

Berlau: Fællesskab kan skabe resultater

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, siger blandt andet:

– Vi betragter fagfæller, som endnu ikke er medlemmer af fagforeningen, som kommende og potentielle medlemmer. Det vil sige, at tillidsrepræsentanten skal betragte en kollega, som ikke er en del af fællesskabet, som en person, man skal bevise fællesskabets værdi overfor.

Hun advarer mod at lægge flere arbejdsopgaver ud til tillidsrepræsentanterne:

– Jeg tror, at vi skal være meget varsomme med at lægge flere arbejdsopgaver ud til tillidsrepræsentanterne i fremtiden. Det er i hvert fald det, jeg hører fra mit bagland. Tillidsrepræsentanterne takker pænt nej til flere opgaver, fordi de ikke har den fornødne tid, der skal til for at løfte opgaverne. Ikke fordi de ikke gerne vil, og at de ikke synes, at opgaverne er vigtige og interessante.

Og den vigtigste opgave for tillidsrepræsentanten i fremtiden beskriver socialrådgivernes formand således:

– Det bliver at genskabe troen på, at fællesskabet kan skabe resultater, og at den danske model kan være med til, at vi kommer godt ud af krisen.
Bogen koster 199 kr. plus forsendelse og kan bestilles via mail til mail@bjarnelundis.dk eller på forlagets hjemmeside.