Fokus på arbejdstid! Temadag for TR – og temaet på dit næste TR-netværksmøde

"Fokus på arbejdstid!" er både overskriften for temadag for tillidsrepræsentanter den 5. november i Køge - og temaet på dit næste TR-netværksmøde.

Den 5. november afholder Region Øst temadag om arbejdstid. Vi bruger formiddagen til at dykke ned i regler og rammer og eftermiddagen på dilemmaer omkring arbejdstid, som kan opstå i dagligdagen. Du vil blive præsenteret for en analysemodel, som kan bruges til at blive klogere på din arbejdsplads´ virkelighed og finde inspiration til at løse hverdagens udfordringer omkring arbejdstid.

I løbet af november og december afholdes netværksmøder, hvor vi igen tager fat på arbejdstid og aktuelle dilemmaer, denne gang med udgangspunkt i kommunernes lokale arbejdstidsaftaler. Til dette netværksmøde bedes du medbringe din lokale flekstidsaftale.