Hold klubmøde med regionsformanden om ligeløn – DS Region Øst

Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev stiller sig meget gerne til rådighed for oplæg og diskussion om ligeløn.

Hvad handler den aktuelle debat om ligeløn mellem mands- og kvindedominerede fag om?
Hvem har ansvaret for at sikre ligeløn, og hvor forhandles der om det?
Hvad er – og hvad skal være – Dansk Socialrådgiverforenings placering i debatten?
Hvad kan man som medlem og klub gøre for at løfte ligelønsdagsordenen?

Disse spørgsmål er vigtige at få vendt og drejet blandt socialrådgiverne. For én ting er sikkert: hvis vi skal opnå ligeløn, kræver det bevidsthed og engagement blandt alle de faggrupper, der er bagud på ligeløn – og socialrådgiverne er én af dem.

Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev stiller sig meget gerne til rådighed for oplæg og diskussion. Kontakt ham direkte på rhb@socialraadgiverne.dk med henblik på en aftale.