Inspiration: Sådan forebygger vi vold og konflikter

På den nye hjemmeside metodermodvold.dk deler blandt andre socialrådgivere deres erfaringer om nye metoder og redskaber, hvor de arbejder systematisk og målrettet for at begrænse og forebygge konflikter, trusler og vold.

”Hvor sætter du dig, når du er på hjemmebesøg hos en borger? Det kan godt være, at der er dækket op ved sofabordet, men hvis det er bedre og mere sikkert for dig, at du sidder i nærheden af en dør, så må du sige, at du gerne vil sidde heroppe, fordi du lige skal ordne noget med computeren eller et eller andet. ”

Sådan lyder det fra socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Lena Skovgaard, på den nye hjemmeside metodermodvold.dk.

Her du kan se videofortællingen, hvor Lena Skovgaard sammen med sin arbejdsmiljørepræsentant og leder fortæller om, hvordan de forebygger vold.

Visitation og Rådgivning under Holstebro Kommunes Socialforvaltning er nemlig en af de arbejdspladser, som har åbnet dørene for at fortælle om, hvordan de forebygger vold og trusler. I Holstebro har de valgt at arbejde med beredskabsplaner, og som socialrådgiver Jannie Bek Kirkegaard, der er arbejdsmiljørepræsentant, siger i videoen:

”Mange af vores borgere er simpelthen så dårligt fungerende, at de ikke kan stoppe sig selv. Så vi skal hjælpe dem med at stoppe, så de ikke kommer ud i situationer, hvor vi kan blive nødt til at politianmelde dem.”

Erstat ”tryk” med ”træk”

Hjemmesiden præsenterer en række nye redskaber og metoder til at arbejde fagligt med forebyggelse af vold og konflikter. Hver metode bliver belyst gennem en arbejdsplads, som viser metoden i praksis og fortæller om, hvordan metoden blev indført. Det drejer sig om metoder som Trafiklys, Checklist, Marte Meo og Styrket Borgerkontakt.

Sidstnævnte har socialrådgiver Mette Abrahamsen fra Aalborg Kommunes Ældre- og handicapforvaltning gode erfaringer med. Se videofortællingen, hvor hun deler sine erfaringer med Styrket Borgerkontakt.

En af pointerne i metoden er at erstatte “tryk” med “træk”. Altså at man i stedet for at indgå i en diskussion og konfrontation med borgeren, bestræber sig på at give borgeren rum og plads til at give udtryk for sine bekymringer og ønsker.

Respekt og kontrol

Den røde tråd i anbefalingerne på hjemmesiden er, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform.

Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, som har været med i projektets styregruppe, siger:

– Det at konfliktforebyggelse går hånd i hånd med socialfaglige metoder er nyt – og de konkrete erfaringer med metoderne tyder på, at det har en effekt i forhold til at forebygge konflikter og dermed både sikre borgerne en bedre livskvalitet og ikke mindst socialrådgiveren et mere trygt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at arbejdsmiljø og faglighed tænkes sammen i en fælles tilgang til de borgere, som man har med at gøre.

Vold spolerer arbejdsalliance

Og psykolog Trine Uhrskov, som optræder med gode råd i på hjemmesiden, og som er en af to fageksperter, der har medvirket i projektet, siger:

– Borgere, der har brugt vold, føler skyld og skam, og de oplever også, at de fagprofessionelle tager afstand fra dem. Det ødelægger den arbejdsalliance, der skal være mellem borgeren og den fagprofessionelle, og det udhuler derfor grundlæggende det faglige arbejde. Derfor er det i mindst lige så høj grad i borgerens interesse, at vi forebygger vold og trusler.


En vifte af metoder

Metoder Mod Vold er resultatet af en overenskomstaftale fra 2015 mellem KL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, SL, 3F og Sundhedskartellet. Den præsenterer følgende metoder:

» LA2

» Feedback Informed Treatment

» Styrket Borgerkontakt

» Safewards

» Marte Meo

» Brøset Violence Checklist / Mestringsskema

» Trafiklys

» Low Arousal

» Alenearbejde i specialteam

» Beredskabsplan