Minister til kommuner: Investér i jobindsatser

Ved at investere i sociale jobindsatser og flere socialrådgivere har Aabenraa halveret antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere, fået overskud på budgettet og forbedret arbejdsvilkårene. Flere kommuner bør følge eksemplet, mener beskæftigelsesministeren.

I årene efter finanskrisen kæmpede Aabenraa Kommune med et stigende antal borgere på kontanthjælp. I begyndelsen af 2015 rundede antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 1000, og udgifterne til ydelser steg støt.

I stedet for at lade frygten for de stigende udgifter føre til besparelser og dermed endnu ringere arbejdsvilkår for sagsbehandlerne, valgte byrådet over tre år at investere 68 millioner kroner i styrket indsats for kommunens aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Den investering har skabt så gode resultater for både ledige, budgetter og arbejdsmiljø, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), og formanden for Folketingets beskæftigelsesudvalg, Bent Bøgsted (DF), sammen med Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, den 13. marts besøgte den sønderjyske havneby for at høre nærmere.

Faglig og politisk ros til Aabenraa

Kommunens målsætning var at halvere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på tre år. Det mål har man allerede nået nu, på blot et enkelt år, og det kan aflæses direkte i kommunens regnskab.

Da byrådet besluttede at investere pengene, regnede man med et underskud i 2016 på 17 millioner kroner. På bundlinjen står nu et overskud på 6,4 millioner.

– Aabenraa viser, at investeringer i sociale indsatser betaler sig både menneskeligt og økonomisk, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgivernes formand er glad for udviklingen, hvor flere kommuner – ligesom Aabenraa – har indset, at nedsatte sagstal og fagligt funderede indsatser fører til bedre hjælp og støtte til borgerne og i sidste ende også til en bedre økonomi.

Det samme er beskæftigelsesministeren:
– Hvis alle gjorde som Aabenraa Kommune, ville vi have et bedre samfund, siger Troels Lund Poulsen.

Også ministeren ser gerne, at flere kommuner følger det sønderjyske eksempel.

– Jeg er sikker på, at alle landets kommuner vil kunne mærke samme positive udvikling, hvis de kopierede investeringen, og derfor handler det for mig om nu at tage erfaringerne med videre og dele dem, så godt jeg kan.

Arbejdsglæden har fået et boost

Byrådets investering resulterede blandt andet i 14 nyansatte sagsbehandlere, de fleste af dem socialrådgivere. Før investeringerne lå sagstallet på området for aktivitetsparate mellem 80 og 100. Nu er det omkring 45 – på niveau med Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

Det har forbedret både indsatser og arbejdsvilkår, fortæller Anne Katrine Edemann, tillidsrepræsentant i Aabenraa Jobcenter.

– Vi har tid til at lave de rigtige socialfaglige vurderinger, at til at gå i dybden med borgerne, og det kan borgerne tydeligt mærke. Vi har også tid til at møde borgerne lidt oftere og dermed følge dem tættere. Det betyder meget for arbejdsglæden, stemningen er god, og vi er blevet mere samlet som et team, der rykker i samme retning. Vi lever højt på succeserne.

I det hele taget har Anne Katrine Edemann svært ved at finde noget negativt ved den nye arbejdsform.

– Det kræver selvfølgelig noget ekstra, for vi skal være oppe på beatet med vores tilbudssteder og lave flere opfølgninger. Vi løber stadig stærkt, men nu er det på en positiv måde, siger hun.

18.000 kontanthjælpsmodtagere i job er realistisk

Senest har Troels Lund Poulsen meldt ud, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere skal halveres på tre år fra 36.000 til 18.000. Ambitiøst mener kommunerne, realistisk mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, professor ved Aalborg Universitet.

Også Majbrit Berlau mener, at det er et realistisk mål at få 18.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet over de kommende tre år.

– Vi har en situation, hvor der er flere jobåbninger på arbejdsmarkedet, end der har været i lang tid, så der er et potentiale for, at langt flere jobparate kontanthjælpsmodtagere tilknyttes arbejdsmarkedet.

Hun understreger, at en forudsætning for, at det kan lykkes er, at kommunerne investerer i beskæftigelsesindsatsen – en strategi, som også Silkeborg og Hjørring kommuner har succes med – og at hele beskæftigelsesområdet afbureaukratiseres.

– Vi kan se, at det virker, når kommuner investerer i beskæftigelsesindsatsen og blandt andet ansætter flere socialrådgivere for at sikre, at den ledige får en håndholdt indsats, hvor der også tages hensyn til den enkeltes helbred.

DS: Jobmål kræver afbureaukratisering

Majbrit Berlau pointerer, at der er behov for en reel afbureaukratisering, hvis 18.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere skal rykkes ud på arbejdsmarkedet.

– Socialrådgiverne bruger alt for meget tid på meningsløst bureaukrati i en beskæftigelseslovgivning, der nu er oppe på 30.000 sider. Jeg hæfter mig ved, at beskæftigelsesministeren har lovet, at der nu skal ryddes op i lovjunglen.

Samtidig advarer hun regeringen imod at lægge yderligere økonomisk pres på kommunerne. Hun henviser til, at de nye refusionsordninger, hvor refusionen til kommunerne falder fra 80 procent til 20 procent på forsørgelsesydelserne i løbet af det første år betyder, at der i kommunerne er stort fokus på at rykke kontanthjælpsmodtagerne ud på arbejdsmarkedet.