Arbejdsmiljøpulje er nu også åben for små offentlige arbejdspladser

Arbejdsmiljøpuljen, som hidtil har været forbeholdt små private virksomheder, er nu også åben for ansøgninger fra små offentlige arbejdspladser med max. 50 ansatte.

Arbejdsmiljøpuljen blev oprettet som en del af det politiske forlig om seniorpension og har til formål at give tilskud til projekter, der skal forebygge fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i små private og offentlige virksomheder i Danmark.

Hvor meget kan man søge?

Man kan få dækket 80 procent af omkostningerne i projektet med en beløbsgrænse på 500.000 kr. pr. ansøgning. Puljen er på 105 mio. kr. årligt og er åben fra 2021 til 2023.

Hvem kan søge?

Private virksomheder med produktionsenheder (p-enheder) på op til 100 årsværk og offentlige virksomheder med p-enheder med op til 50 årsværk. Man kan nemt slå op i CVR-registreret og se, om ens arbejdsplads er registreret med et p-nummer og hvor mange ansatte, der er.

I kan tjekke på CVR-registeret, hvilke p-enheder jeres arbejdsplads har registeret, samt hvor mange ansatte (årsværk), der er.

Hvad kan man søge til?

  1. Autoriseret arbejdsmiljørådgivning eller arbejdsmedicinsk rådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker
  2. Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen
  3. Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske og kemiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker.

Der kan ikke søges støtte til projekter, der skal rette op på et påbud fra Arbejdstilsynet om at løse et arbejdsmiljøproblem eller til igangværende projekter.

Eksempler på projekter

Arbejdstilsynet beskriver eksempler på relevante projekter, som man kan søge til. Det er blandt andet

  • Hjælp til at udarbejde og implementere en politik om forebyggelse af krænkende handlinger, herunder seksuel chikane, og hvordan man håndterer det, hvis problemet opstår.
  • Hjælp til at undersøge udfordringer med at fastholde nyansatte og implementere gode introduktionsforløb, så de nyansatte kommer godt ind i det faglige og sociale fællesskab på arbejdspladsen.
  • Indkøb af træningselastikker og aftale med instruktør om at introducere og gennemføre daglig elastiktræning i en periode, som skal forebygge smerter i skuldre og nakke samt sænke sygefravær.

» Læs alt om puljen på Arbejdstilsynets hjemmeside.