Trods injuriedom: Svært at lukke Det Sorte Register

De socialrådgivere, som har fået tilkendt erstatning på grund af injurier fra ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register, kan ikke være sikre på at få pengene, vurderer advokat. Desuden kan en lukning af siden have lange udsigter.

Ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register, Ole Eli Christiansen, er netop blevet dømt for injurier mod en gruppe politikere og medarbejdere – heriblandt to socialrådgivere – fra Odsherred Kommune.

Ifølge dommen skal Ole Eli Christiansen blandt andet betale 100.000 kroner i erstatning til hver af de forurettede. Men dommen er ikke en garanti for, at de pågældende får udbetalt erstatningen. Det fortæller advokat John Kahlke fra advokatvirksomheden Koch/Christensen, der tidligere har bistået fagforbund, hvis medlemmer er udsat for krænkelser fra hadehjemmesider som Det Sorte Register.

– Ole Eli Christiansen er tidligere idømt to års fængsel i forbindelse med en bedragerisag. Det er ikke utænkeligt, at han er insolvent, og så er der ingen penge at betale erstatning af. I det tilfælde vil de forurettede ikke få de penge, han ellers er dømt til at betale dem.

Lukningskamp kan blive skruen uden ende

Desuden har Ole Eli Christiansen på Det Sorte Registers Facebook-side gjort opmærksom på, at han ikke ønsker at efterleve den danske dom. Det sker blandt andet med henvisning til, at hans hjemmeside er hostet i udlandet.

Men et dansk forbud kan sagtens fuldbyrdes i udlandet, så man fra Danmark kan få lukket en side, der ”hostes” i et andet land, fortæller John Kahlke. Dette vil dog ikke nødvendigvis sætte punktum i sagen.

– Ejeren af hjemmesiden er stadig ikke forhindret i at åbne et nyt site i et nyt land og fortsætte beskyldningerne der. Så det kan let blive skruen uden ende at forsøge at lukke hjemmesiden ad den vej.

Forurettede, som ønsker en hjemmeside lukket, kan i stedet forsøge at få danske internetudbydere til at lukke adgangen til hjemmesiden. Det vil dog kræve, at man først trækker sagen i fogedretten, understreger Allan Bartroff, seniorrådgiver i Public Affairs hos teleselskabet TDC.

– Hvis man får fogedrettens dom, så har man myndighedernes ord for, at adgangen til en hjemmesideadresse skal lukkes. Og hvis det pålægges en internetudbyder, så retter de andre danske internetudbydere som udgangspunkt ind efter den dom.

Hvis bagmanden bag en hjemmeside, som bryder loven, laver en ny hjemmeside med en ny hjemmesideadresse men lignende indhold, risikerer man dog som forurettet at skulle begynde forfra, fortæller Allan Bartroff.

Beskyldninger er ulovlige, selvom siden ikke er

Dommen sender alligevel et vigtigt signal, mener advokat John Kahlke.

– Sagen her viser en arbejdsgiver, som tager medarbejderne alvorligt. Det, mener vi, er meget positivt.

Datatilsynet konkluderede i 2012, at personregistreringen hos Det Sorte Register ikke overtræder persondataloven, med henvisning til ytringsfriheden. Men dommen i sagen fra Odsherred Kommune viser, at de ytringer, der fremsættes mod de registrerede personer på hjemmesiden, sagtens kan være ulovlige.

DS: Husk forebyggende indsats

Hos Dansk Socialrådgiverforening understreger arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen vigtigheden af, at virksomheder støtter op om medarbejderne, når de bliver hængt ud og chikaneret offentligt.

– Men det er endnu vigtigere at forebygge, at det overhovedet sker. Er der optræk til utilfredshed, klager, konflikter eller truende adfærd, vil den bedste strategi være at styrke kontakten og relationen til borgeren, fremfor at vente på, at utilfredsheden eskalerer.

Hun henviser samtidig til, at der netop er kommet nyt materiale fra FTF om forebyggelse af netchikane.


Ny guide: Forebyg udhængning af medarbejdere

FTF har netop udgivet et idekatalog med guide til, hvordan man kan forebygge og håndtere problemer med udhængning og chikane af medarbejdere. Læs mere på FTF’s hjemmeside.

Guiden, som Dansk Socialrådgiverforening har været med til at lave, er et supplement til de råd om udhængning, der kan findes på DS’ egen hjemmeside.