Arbejdsgiveren har nu pligt til at forebygge krænkende handlinger

Arbejdstilsynet har lavet en ny vejledning om, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Krænkende handlinger er fremover en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og som noget nyt – andre former for krænkelser på arbejdet.

F.eks. som nedværdigende adfærd i form af sårende bemærkninger, blive råbt af, latterliggjort, eller hvis der tilbageholdes nødvendig information.

Fremover kan Arbejdstilsynet altså give påbud til en virksomhed, hvis der forekommer krænkende handlinger, der udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Der skal således være tale om krænkelser af en vis grovhed eller hyppighed.

Man kan blive syg af at være udsat for seksuel chikane, mobning og krænkende handlinger, og det kan anmeldes som enten en arbejdsulykke, hvis der er tale om en enkeltstående hændelse, der har medført en fysisk eller psykisk personskade, eller som en erhvervssygdom via praktiserende læge eller arbejdsmedicinsk klinik.

Hvis man er udsat for krænkende handlinger, er det meget vigtigt at ledelsen får kendskab til det. Opfordr jeres kolleger til at gøre det på skrift.

DS opfordrer til at MED-udvalg/arbejdsmiljøudvalg forholder sig til de nye regler, og får tilrettet retningslinjerne om håndtering af vold, mobning og chikane.

Ændringen er trådt i kraft 15. april.

Vejledningen kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside www.amid.dk

Inspirationshæfte om seksuelle krænkelser

BFA Velfærd og offentlig administration har netop udgivet et nyt inspirationshæfte om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter.

Find hæftet på https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kraenkende-handlinger-af-seksuel-karakter

» Find hæftet på arbejdsmiljoweb.dk.