Nyt påbud: Endnu en kommune har rod i arbejdsmiljøet

Jammerbugt Kommune har fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af for højt arbejdspres og stort sagsefterslæb. Opnormering og en tæt dialog mellem medarbejdere og ledelse skal løse problemet. Positivt, at ledelsen reagerer, understreger DS.

Det store arbejdspres i Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt Kommune udløste i slutningen af november et påbud fra Arbejdstilsynet, der i løbet af det seneste halvandet år har været på besøg tre gange – senest i oktober.
Lignende påbud om forbedringer af socialrådgivernes arbejdsmiljø er blandt andet blevet udstedt i kommunerne Assens og Randers.

Opnormerer med tre stillinger

Forebyggelseschef i Jammerbugt Kommune. Susanne Berke, der er uddannet socialrådgiver, anerkender, at sagstallet ligger i den høje ende. Hun henviser til, at der netop er opnormeret på området med to fuldtids socialrådgiverstillinger, en administrativ medarbejder samt en socialrådgiverstuderende nogle timer om ugen. Derudover er der ansat to nye faglige ledere, hvoraf den ene stilling er nyoprettet.

– Opnormeringen har vi foretaget i erkendelse af, at sagstallet er højt og afdelingen er presset. I forhold til påbuddet har vi ansat en ekstern konsulent til at bistå os med at køre en intensiv proces, hvor ledelse og medarbejdere sammen finder løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet beskriver i deres rapport.

Susanne Berke fortæller desuden, at kommunen – på baggrund af dialog med medarbejderne og deres repræsentanter – forventer at have udkast til en handleplan klar i løbet af januar.

Kronisk bagud med sagerne

En medvirkende årsag til det store arbejdspres i Jammerbugt Kommune er ifølge arbejdsmiljørepræsentant Helle Brint Rishøj en voldsom stigning i antallet af underretninger. Fra 2010 til 2013 er det tal fordoblet og lå sidste på godt 500 underretninger.

– Situationen er uholdbar. Vi er kronisk bagud også med lovfastsatte tidsfrister. Vi mister overblikket, og når det sker, så prioriterer sagerne sig selv, eller prioriteringen bestemmes af, hvilken borger, der ringer flest gange, fortæller Helle Brint Rishøj.

Ser frem til lavere sagstal

Socialrådgiverne inden for myndighedsområdet havde ved den seneste optælling i gennemsnit 36 familiesager pr. rådgiver.  For Helle Brint Rishøjs vedkommende betyder det, at hun har ansvar for 51 børnesager, hvilket ligger over Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

– Det er meget afgørende, at vores sagstal ikke er for højt, for så når vi ikke at få en ordentlig kontakt med familierne.  Det kan også betyde, at vi ikke får lukket en sag på det rigtige tidspunkt, eller at en sag fortsætter med en foranstaltning, som ikke længere er den rigtige, pointerer arbejdsmiljørepræsentanten, der ser frem til et lavere sagstal.

DS: Godt med hurtig handling fra ledelsen

Ifølge påbuddet fra Arbejdstilsynet skal kommunen have løst arbejdsmiljøproblemerne senest 1. april.
Dansk Socialrådgiverforenings regionsformand, Mads Bilstrup, er tilfreds med, at ledelsen tager påbuddet alvorligt og handler på det her og nu.

– Vi har været i dialog med både medarbejdere og ledelse, og de nye initiativer giver håb om, at arbejdsmiljøet forbedres inden for en overskuelig fremtid, siger Mads Bilstrup, der skal mødes med ledelsen 15. januar.