SPARK udvider med en SPARK-linje

Konsulenterne i SPARK kan nu også give telefonisk sparring til tillidsvalgte og ledere. SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

SPARK-tilbuddet er aftalt ved overenskomstforhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabets og KL. Ved OK24 er det aftalt som noget nyt, at SPARK også giver telefonisk sparring.

Medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, trioen eller MED-udvalg kan ringe til SPARK-linjen og få sparring om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i netop jeres situation. I kan også få ideer og redskaber til samarbejdet i MED-udvalg og i trioen. Endelig kan SPARK-linjen hjælpe med afklaring af, om et SPARK-forløb er noget for jeres arbejdsplads.

Forløb med SPARK

SPARKs tilbud omfatter støtte og sparring til trioen eller MED-udvalget på arbejdspladsen til selv at handle på udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø – inden for temaer om

  • forandringer og omstillinger
  • risiko for vold og trusler
  • arbejdets indhold, omfang og udførelse
  • chikane, herunder mobning og seksuel chikane
  • alenearbejde

SPARK har også mulighed for at støtte flere arbejdspladser i kommunen ved at gennemføre et såkaldt ’fællesforløb’, hvor flere lokale MED-udvalg eller trio’er samles i et forløb med et fælles tema.

Læs mere om SPARK

» Viden på tværs: Hvad kan SPARK hjælpe jer med?
» Viden på tværs: Send en ansøgning til SPARK (forløb for én arbejdsplads)
» Viden på tværs: Få et fællesforløb i SPARK (forløb for flere arbejdspladser)
» Viden på tværs: Ring til SPARK