Arbejdstilsynet rykker ud til Kriminalforsorgen

Fra 1. september – 1. april 2021 gennemfører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats overfor Kriminalforsorgens institutioner og KiF-afdelinger.

Arbejdstilsynet sætter særligt fokus på vold og trusler samt høje følelsesmæssige krav.

Samtidig er tilsynsindsatsen et pilotprojekt, hvor Arbejdstilsynet afprøver en ny tilgang til store offentlige arbejdspladser. Formålet er at understøtte, at forebyggelse af og løsninger på psykiske arbejdsmiljøproblemer spredes på tværs af den pågældende organisation, da Arbejdstilsynet ofte ser, at det er de samme udfordringer, der går på tværs.

Derfor vil Arbejdstilsynet holde møder med områdekontorene både før, under og efter tilsynsbesøgene. Her skal man drøfte psykisk arbejdsmiljø og forebyggende arbejde og understøtte, at gode løsninger deles på tværs af flere institutioner.

Arbejdstilsynet har ikke offentliggjort information om hvor mange besøg, der planlægges.