DS: Trygt at ny minister har stor erfaring

- Det er trygt, at Henrik Dam Kristensen er en erfaren politiker, for han får brug for al sin viden til at lede og skabe de forandringer, der er igangsat og fortsat er brug for i beskæftigelsesindsatsen, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, hilser Henrik Dam Kristensen (S) velkommen som ny beskæftigelsesminister.

– Det er trygt, at Henrik Dam Kristensen er en erfaren politiker, for han får brug for al sin viden og energi til at lede og skabe de forandringer, der er igangsat og fortsat er brug for i beskæftigelsesindsatsen, siger Majbrit Berlau.

Ny beskæftigelsesminister får travlt

Hun vurderer, at den nye beskæftigelsesminister får travlt.
– De mange reformer, der er rullet ud på beskæftigelsesområdet, mangler fortsat at blive implementeret på en måde, så de politiske intentioner fungerer i praksis. Derudover mangler arbejdet i Carsten Koch-udvalget at blive vedtaget og foldet ud. Så der er bestemt arbejde nok til den nye minister.

Majbrit Berlau opfordrer Henrik Dam Kristensen til at inddrage socialrådgivernes viden om, hvad der virker i praksis.
– Reformtempoet er højt for os i praksis, så vi har brug for en minister med sikker hånd. Vi håber, at Henrik Dam Kristensen vil arbejde inddragende med os som faggruppe, så vores faglighed kommer i spil. For hvis reformerne skal fungere i praksis, så er det afgørende, at der bliver lyttet til dem, der skal implementere reformerne.

DS: Håber ny justitsminister sætter fokus på forebyggelse

Socialrådgivernes formand takker den afgående beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S), for et tæt og godt samarbejde.
– Selv om det ikke altid er blevet, som vi har ønsket, så har Mette Frederiksen altid været en lyttende og vidende minister. Vi håber, at hun tager sin store viden om det helhedsorienterede og forebyggende arbejde med sig over i Justitsministeriet.