Det betaler sig at investere i et godt arbejdsmiljø

Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet dyrt. Det koster arbejdsgiveren dyrt. Og det er selvfølgeligt stærkt belastende for de ansatte, som rammes af det.

Udregninger fra Arbejdstilsynet viser, at hver gang en kontoransat bliver sygemeldt i over 30 dage på grund af dårligt arbejdsmiljø, koster det i gennemsnit arbejdsgiverne 82.400 kroner.

Et forskningsprojekt fra COWI viser, at mange arbejdsgivere slet ikke er klar over, hvor meget, de taber på ikke at have styr på arbejdsmiljøet, og at arbejdsgivere bliver langt mere opmærksomme på at styrke arbejdsforholdene, når de bliver gjort opmærksomme på, hvor store udgifterne til dårligt arbejdsmiljø rent faktisk er.

Omkostningerne til dårligt arbejdsmiljø er blandt andet sygefravær, personaleflugt, vikarer, oplæring af nyansatte, overarbejde, efterslæb af arbejdsopgaver, klager, sager der skal gå om og så videre. Samtidig får sygemeldinger blandt socialrådgiverne konsekvenser for de borgere, som har behov for de socialfaglige indsatser, og det skaber uro og utryghed blandt borgerne.

COWI’s projekt viser, at for hver krone, arbejdspladser investerer i at sikre et godt arbejdsmiljø, får de i gennemsnit to kroner igen.

Vejledning til at lave en business case

Som en del af projektet er der lavet en vejledning til, hvordan man laver en god business case, der beskriver, hvad man får ud af en arbejdsmiljøindsats. Vejledningen er målrettet dem, der laver beslutningsgrundlaget, for eksempel mellemledere og AMO. Rent praktisk giver den en indføring i, hvordan man kan beskrive en indsats på en måde, så beslutningstagerne siger ja til at gennemføre den.

» Download COWI’s Vejledning til lønsomme og vellykkede arbejdsmiljøindsatser
» Læs mere på www.arbejdsmiljoeoekonomi.dk

Der er også inspiration at hente i Dansk Socialrådgiverforenings notat Investering i socialrådgivernes arbejdsmiljø betaler sig, som skitserer forskellige muligheder for at styrke arbejdsmiljøet.