Nye og lavere sagstal fra DS

DS sænker de vejledende sagstal på børneområdet. Det er nødvendigt, for en børnesag stiller flere og helt andre krav til socialrådgiverne i dag end for bare fem år siden, siger DS’ næstformand.

For første gang, siden Dansk Socialrådgiverforening indførte vejledende sagstal tilbage i 2007, sættes sagstallene på børneområdet ned. Fremover anbefaler Dansk Socialrådgiverforening, at en socialrådgiver kan have ansvar for mellem 25 og 35 børnesager – hvor det før var 30-45 sager. På børnehandicapområdet lyder det nye sagstal på 35-45 sager og afløser et tal, som før lød på 40-55 børnehandicapsager. Og som noget helt nyt er der lavet vejledende sagstal for specialiserede funktioner.

Nødvendigt at sætte sagstal ned

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, der er politisk ansvarlig for børneområdet, forklarer, hvorfor det er nødvendigt at sætte sagstallene ned.

– Kompleksiteten i sagerne er steget, og det skyldes både flere krav i lovgivningen, men også kravet om it-understøttet sagsbehandling som eksempelvis DUBU. Derudover er der mange krav om dokumentation, og beslutningsgangene ude i kommunerne kan også være ret tidskrævende. Samlet set betyder det, at en børnesag i dag stiller flere og helt andre krav til socialrådgiverne end for bare fem år siden. Derfor har vi besluttet at sætte sagstallene på børneområdet ned.

En god investering

Niels Christian Barkholt pointerer, at de nye sagstal – som ikke er en facitliste, men et dialogværktøj – også sender et vigtigt signal om, at høje sagstal ikke kan betale sig – hverken menneskeligt eller økonomisk.

– Hvis socialrådgiverne har mere tid til de enkelte sager, er det med til at sikre en håndholdt indsats og skabe mere kvalitet. Jo færre sager, jo tættere opfølgning i de enkelte sager. Det betyder, at man langt hurtigere kan justere indsatsen og stoppe indsatser, som ikke længere har nogen effekt. Lige som det gerne skulle blive lettere at overholde de forskellige tidsfrister. Et lavere sagstal kan alt i alt være med til at sikre, at sagsarbejdet bliver mere effektivt. Desuden kan et passende lavt sagstal også være en forudsætning for at sikre et godt arbejdsmiljø, siger næstformanden.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant mindst en gang om året har en dialog om socialrådgivernes sagstal og muligheden for at styre graden af belastning i arbejdet.

Leder: Godt at DS sænker sagstal

Halsnæs Kommune er en af de kommuner, som bruger DS’ vejledende sagstal som et dialogværktøj i bestræbelserne på at sikre kvalitet i børnesagerne. Det gælder både i dialogen med medarbejderne, direktionen og det politiske system.

Leder af familieafdelingen, socialrådgiver Steen Bager, er glad for, at DS’ vejledende sagstal sænkes.

– Det er den eneste vej at gå. Jeg tror ikke, at man kan sidde med meget mere end 20 til 30 sager, som DS anbefaler nu. Ikke hvis man skal kunne nå det – og overholde lovens krav. Selv med det reviderede og nedsatte sagstal, kan det være svært at nå.

Han oplyser, at alle socialrådgivere i familieafdelingen pt. har 25 sager i snit.

Der kommer flere nye sagstal

På nuværende tidspunkt er det kun Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på børneområdet, der er blevet revideret. Det skyldes, at det hidtil ikke været muligt at udvikle nye sagstal på beskæftigelsesområdet, fordi de mange reformer skal falde mere på plads, før Dansk Socialrådgiverforening har et grundlag at arbejde ud fra.

I næste nummer af fagbladet Socialrådgiveren, som udkommer 5. februar, fortæller Halsnæs Kommune, hvordan de bruger DS’ vejledende sagstal.

Læs mere om DS’ vejledende sagstal.


Overblik over DS’ vejledende sagstal

Vejledende sagstal på børne-familieområdet i kommunerne
Cirka 25 – 35 børn med sociale problemer pr. socialrådgiver (før 30-45 sager)

Vejledende sagstal på børnehandicapområdet i kommunerne
Cirka 35 – 45 syge eller handicappede børn pr. socialrådgiver (før på 40-55)

Vejledende sagstal på voksenhandicapområdet i kommunerne
Cirka 70 – 85 borgere med handicap pr. socialrådgiver

Vejledende sagstal på voksenpsykiatriområdet i kommunerne
Cirka 55 – 70 borgere med psykisk sygdom pr. socialrådgiver

Vejledende sagstal på sygedagpengeområdet i kommunerne
Cirka 35 – 50 sygemeldte borgere pr. socialrådgiver

Vejledende sagstal på kontanthjælpsområdet i kommunerne
Cirka 40 – 55 ledige borgere pr. socialrådgiver

Læs mere om DS’ vejledende sagstal