OK18-forhandlingerne går ind i den afsluttende fase

- Når vi ser så forskelligt på de samme forhold, ja så bliver det ekstremt svære forhandlinger. Selv om vi før har sagt, at forhandlingerne bliver historisk vanskelige, ja, så må jeg sige, at det er præcis der, vi står lige nu, skriver Majbrit Berlau.

Kære tillidsvalgte på alle tre offentlige områder – stat, kommune og region

De offentlige OK18-forhandlinger er i dag gået ind i den afsluttende fase. Vi står midt i nogle af de sværeste overenskomstforhandlinger i mange år.

Parterne er – tiden taget i betragtning – meget langt fra hinanden, og vi er meget uenige med arbejdsgiverne om, hvordan den økonomiske situation i Danmark ser ud. Der er ingen tvivl om, at vi nu endelig er i opgangstider og ude af krisens skygge i Danmark. Det mener vi på arbejdstager-siden naturligvis skal kunne aflæses i et OK18-resultat. Arbejdsgiverne mener stik modsat, at vi på forhånd skylder ved forhandlingsbordet. Skylder, fordi det store forlig fra 2008 gav nogle lønstigninger, mens krisen satte ind. Men de lønstigninger var jo en opsamling på det lønefterslæb, de offentlig ansatte oplevede i årene før krisen, hvor økonomien bulrede derudaf.

Når vi ser så forskelligt på de samme forhold, ja så bliver det ekstremt svære forhandlinger. Selv om vi før har sagt, at forhandlingerne bliver historisk vanskelige, ja, så må jeg sige, at det er præcis der, vi står lige nu.

Tiden bliver også en central faktor i OK18-forhandlingerne. Forhandlingerne kom noget senere i gang end sædvanligt. Det skyldtes musketér-eden med underviserne, hvor vi ventede på, at arbejdsgiverne kom til forhandlingsbordet for at få en arbejdstidsaftale for underviserne på plads. Først i slutningen af januar kom der skred i disse forhandlinger, og først der kunne de øvrige forhandlinger gå i gang. Men det betyder, at vi slet ikke har den samme tid til rådighed til forhandlinger medarbejdsgiverne. Så der skal knokles i de kommende uger, hvis de køreplaner, som parterne sammen har aftalt, skal overholdes. Det er vi selvsagt parate til – både i DS, og som jeg oplever det, også blandt alle de øvrige organisationer.

Køreplanerne siger traditionelt, at det er statens område, som skal på plads med et generelt forlig først. Og det er netop disse forhandlinger, som går i gang i dag torsdag den 8. februar. Men lige nu kan vi ikke sige noget om, hvornår det generelle forlig på statens område er på plads. Udover undervisernes arbejdstidsaftale og den samlede økonomi i et OK18-forlig, er der en lang række temaer og interesser, som også skal på forhandlingsbordet. Det er alt lige fra rekrutteringspuljer, spisepause, arbejdstidsregler, lokal løndannelse til arbejdsmiljø, TR-vilkår og kompetenceudvikling. Kort sagt: Der meget, som skal gå op i en højere enhed, før vi kan sige, at vi har et OK18-forlig. Vi vil som altid kæmpe for at skabe et ordentligt resultat, og vi holder jer løbende orienteret om både resultater og analyser – og selvklart også såfremt der er sammenbrud.

Den videre proces

Når det statslige forlig ligger klart, kan vi give et kvalificeret bud på, hvordan økonomien kommer til at se ud i de øvrige forhandlinger. Det gælder både den samlede ramme og hvor meget, der måtte komme ud til organisationsforhandlingerne. Det er ved organisationsforhandlingerne, at vi forhandler fx pension, kompetencefond,arbejdstid og lokalløn. Ved de generelle forhandler, forhandles det som dækker alle offentlige ansatte; den generelle lønudvikling, reguleringsordning, TR vilkår, ferie og barsel.

Typisk kan der ikke komme et generelt forlig på det kommunale og regionale område, før staten er på plads. Så derfor bliver spørgsmålet også, om de afsluttende generelle forhandlinger på det kommunale område kan gå i gang midt i uge 7, som det er planlagt lige nu.

Så snart vi ved mere om de statslige forhandlinger, vil I blive orienteret via OK18-nyhedsmails. Hvis du har spørgsmål, kan du altid tage fat i din faglige konsulent, din regionsformand, som sidder i vores forhandlingsdeleagation eller undertegnede, som leder vores forhandlinger.

Vi knokler for at skabe et resultat, som reflekterer de krav, der er udtaget, og som I vil godkende ved en afstemning.

De bedste hilsener

Majbrit Berlau
Formand for Dansk Socialrådgiverforening