Hovedbestyrelsen besøger EU

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse besøger Europa Parlamentet og Kommissionen for at blive klogere på EU’s markante indflydelse på blandt andet det danske arbejdsmarked og socialpolitikken.

EU har stor indflydelse på Danmark, både når det gælder det politiske arbejde og lokale forhold i regioner og kommuner. For eksempel påvirker EU ifølge Kommunernes Landsforening mere end hver tredje sag, som de danske byråd behandler, og næsten en fjerdedel handler om social- eller beskæftigelsesområdet. Dermed er EU også med til at bestemme rammerne for socialrådgivernes arbejde.

Derfor tager Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse tirsdag den 12. november til Bruxelles for at høre mere om, hvordan EU påvirker Danmark, både når det gælder de økonomiske rammer, arbejdsmarkedet og udviklingen af det sociale og det beskæftigelsespolitiske område – og hvordan Dansk Socialrådgiverforening har indflydelse på EU’s beslutninger gennem blandt andre Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Det tætpakkede program løber over to dage, hvor medlemmerne af hovedbestyrelsen skal høre om den sociale udvikling i EU, arbejdet med at udvikle sociale rettigheder for EU-borgere, den fælles europæiske fagbevægelse og EU-Kommissionens arbejde de næste fem år.

Når hovedbestyrelsen kommer hjem igen, samler de op på turen og vil løbende diskutere, hvordan vi i Dansk Socialrådgiverforening bedst arbejder for gode vilkår for det sociale arbejde og påvirkning af EU’s rammer og beslutninger.