Håndtering af Covid-19 situationen i Kriminalforsorgen

Vi har fået flere henvendelser fra tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen omkring håndtering af den aktuelle Covid-19-situation efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde fredag den 18. september.

Det har vist sig, at situationen håndteres forskelligt på de enkelte arbejdspladser, hvor nogle er blevet sendt hjem, nogle er bedt om at komme på arbejde igen efter at have været sendt hjem, og andre har fået oplyst, at de skal blive på arbejdet som hidtil.

På baggrund af disse henvendelser har vi skrevet til alle områdekontorerne den 22. september 2020 og bedt dem sørge for ensartede retningsliner, som meldes klart og tydeligt ud til alle medarbejdere, så man som medarbejder ved, hvordan man skal forholde sig aktuelt.

Direktoratet har svaret på vores henvendelse den 24. september. De oplyser, at der fortsat kan ske fremmøde, såfremt det vurderes, at opgavevaretagelsen enten er kritisk eller vanskeliggøres, hvilket er en forskel i forhold til situationen i marts. Direktoratet skriver videre, at det betyder, at eksempelvis de opgaver i KIF-afdelingerne, ungekriminalforsorgsenhederne og fodlænkeafdelingerne, som kræver fysisk fremmøde, fortsat skal ske ved fysisk fremmøde.

Derudover anfører Direktoratet, at hvis opgaverne kræver fysisk fremmøde, kan der tænkes i løsninger, hvor medarbejderne møder forskudt og løser administrative og andre opgaver hjemmefra i noget af arbejdstiden. Direktoratet anerkender, at der dermed vil kunne opstå en forskellighed i, hvordan arbejdet tilrettelægges i de enkelte afdelinger.

Direktoratet opfordrer til, at I kontakter jeres lokale ledelse, såfremt der er spørgsmål til situationen, idet håndteringen af de enkelte opgaver beror på en lokal ledelsesmæssig vurdering.

Dansk Socialrådgiverforening er enig i, at det altid er en god ide at drøfte håndteringen med den lokale ledelse, og det ved vi, at I også har gjort. Derfor vil vi opfordre jer til at kontakte jeres konsulent, hvis I fortsat oplever problemer med håndteringen af Covid-19-situationen på jeres arbejdsplads.