Webinarer med Lev Uden Vold for socialrådgivere

Lev Uden Vold afholder gratis webinar for socialrådgivere, der ønsker at blive bedre til at identificere borgere, der udsættes for eller udøver vold i nære relationer. Webinarerne giver blandt andet konkrete redskaber til at spørge til og tale om vold med borgere, hvor der er mistanke eller viden om vold.

Webinar om opsporing af og samtale om vold i nære relationer, 20. september 2023, Kl. 14:00 – 15:30

Webinar om mænd, der udsættes for vold i nære relationer, 12. oktober 2023, Kl. 14:00 – 15:30

Webinar om børn, der udsættes for og overværer vold i familien, 8. november 2023, Kl. 14:00 – 15:30