Tre socialrådgivere sænker 1700 ansattes sygefravær

Tre socialrådgivere har hjulpet til at skære 20 procent af sygefraværet for 1700 medarbejderne på døgntilbud i Region Nordjylland. Det er sket gennem et stort trivselsprojekt i regionen, som socialrådgiverne har været koordinatorer på.

Et stort projekt, som har inddraget medarbejderne på døgntilbud i Specialsektoren i Region Nordjylland  har ført til et fald i sygefraværet på 20 procent på tre år. Resultatet er bedre sammenhæng for brugerne og mindre stress, vold og trusler i medarbejdernes hverdag.

Tre socialrådgivere i regionen har været tilknyttet et ekspertrejsehold bag projektet som koordinatorer på indsatsen. Og resultaterne er til at tage og føle på: Før projektet gik i gang i 2010, havde personalet på døgntilbuddene i Specialsektoren i Region Nordjylland gennemsnitligt 17,1 sygedage per medarbejder. I slutningen af 2013 var antallet af sygedage per medarbejder nede på 12,5 i gennemsnit.

Tæt kontakt har været afgørende

Indsatserne har været tilpasset hvert enkelt døgntilbud, fortæller Louise Madsen, en af de tre socialrådgivere tilknyttet projektet.

– Fordi vi kommer hos døgntilbuddene og har tæt kontakt med dem, kunne vi være sparringspartnere for rejseholdet og døgntilbuddets ledere helt fra start.

Nogle institutioner har med vejledning fra rejseholdet og arbejdsmiljøkonsulenter analyseret konkrete problemer, for eksempel adfærd hos bestemte brugere, som skaber udfordringer. På den baggrund har man lavet nogle konkrete forebyggende tiltag. Andre institutioner har arbejdet med at prioritere arbejdsopgaverne for at modvirke stress, fortæller Louise Madsen.

De tre socialrådgivere har understøttet døgntilbuddenes arbejde og indhentet viden, så regionen har fået en bred vifte af indsatsmuligheder mod stress og arbejdsskader fremover.

Meningsfyldt i en presset tid

Tilbagemeldingerne fra personalet har været meget positive. Indsatserne har givet mening for den enkelte medarbejder, og det har været afgørende, vurderer Louise Madsen.

– Indsatserne tager udgangspunkt i arbejdssituationen på hver enkelt institution. Det har været vigtigt i en tid, hvor mange føler, at de får trukket en masse tiltag ned over hovedet. Det her har givet mening for de ansatte, og de har været meget engagerede.

Projektperioden er nu slut, og det overordnede ansvar er overdraget fra rejseholdet og til regionen centralt.

– Vores rolle fremover bliver at understøtte den udvikling, vi allerede har set hos døgntilbuddene. Vi har den daglige kontakt med dem, så vi ved jo godt, at de har mange ting at bakse med. Derfor er det vigtigt, at vi kan gå ind og bevare deres bevidsthed om indsatsområdet med arbejdsskader og sygefravær, fortæller Louise Madsen.