Nyt uddannelsestilbud i psykisk arbejdsmiljø til trioer

Ved OK21 blev det aftalt, at der skulle udvikles et nyt uddannelsestilbud om psykisk arbejdsmiljø til trio'er i kommuner og regioner. Og nu er uddannelsen åben for tilmeldinger!

Målet med uddannelsen er, at leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant i fællesskab får:

  • Fælles forståelse og sprog for at styrke det gode arbejdsmiljø
  • Metoder til at gå undersøgende og analytisk til værks
  • Bedre forståelse for deres respektive roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • Bedre forståelse af fælles handlemuligheder

Uddannelsen varer 1½ dag med cirka 6 uger imellem uddannelsesdagene. Den mellemliggende tid skal bruges på at samarbejde om et selvvalgt emne.

Uddannelsen er designet til, at leder, TR og AMiR fra samme arbejdsplads alle deltager i samme forløb.

Kurset er ikke gratis, det vil sige, at arbejdspladsen skal betale for deltagelsen.

Bemærk, at der er to måder man kan få kurset på:

1. Arbejdspladsen køber kurset hjem til et antal trio’er på egen arbejdsplads. Det er de såkaldt lukkede hold.
» Læs mere her.

2. Trioen kan tilmelde sig et af de åbne hold, hvor de så deltager sammen med andre trioer fra andre arbejdspladser. Der er i år planlagt otte kursusforløb i henholdsvis Silkeborg, Kolding og København.
» Læs mere her.

OBS. Interessen for at deltage er meget stor. De første åbne hold blev fyldt op på få dage.