Få hjælp til at fastholde nyuddannede socialrådgivere i jobbet

’Nøglen til en god start’ er fem værktøjspjecer fra KL og Dansk Socialrådgiverforening (DS), som kan inspirere til at iværksætte introduktionsforløb og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere.

En god start og positiv oplevelse for den nyuddannede socialrådgiver på arbejdspladsen er med til at give det nødvendige fodfæste, der gør, at hun/han bliver i jobbet frem for at søge nye græsgange efter kort tid. Det sparer også arbejdspladsen tid og penge til gentagne ansættelsesrunder og er samtidig med til at fastholde og udvikle den faglige kvalitet og professionalitet.

Fem værktøjspjecer kan hjælpe på vej

’Nøglen til en god start’ er fem værktøjspjecer målrettet de forskellige aktører i en nyansættelse: beslutningstageren, tovholderen, kontaktpersonen i introduktionsordningen, mentoren i mentorordningen og den nyansatte selv.

En vigtig pointe i materialet er, at der bør laves både en introduktionsordning, hvor en kontaktperson står for instruktion og introduktion på arbejdspladsen i begyndelsen af ansættelsen, og som har fokus at sørge for den grundlæggende viden og færdigheder. Og der bør laves en mentorordning, hvor mentoren står for den langsigtede, fagprofessionelle kompetenceudvikling gennem systematisk sparring med den nyansatte socialrådgiver.

Materialet er lavet i samarbejde med KL, men kan sagtens inspirere til en god modtagelse af nyuddannede samt nyansatte socialrådgivere andre steder end i kommunerne, fx på statslige, regionale og private arbejdspladser.

Læs og download KL og DS’ materialer: Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunen

Tal sammen om den gode introduktion

På arbejdspladsen kan I også selv diskutere, hvordan I bedst tager imod en nyansat og nyuddannet socialrådgiver. Gode spørgsmål til idéudvikling på et personalemøde kan fx være:

 1. Hvad har nyuddannede socialrådgivere især brug for?
 2. Hvad forstår vi som en god introduktions- og mentorindsats?
 3. Hvad fremmer/hæmmer videndeling på arbejdspladsen?
 4. Hvordan kan kollegerne støtte kontaktpersoner, mentorer og den nyuddannede socialrådgiver?
 5. Hvilken ramme for en introduktions- og mentorordning skal vi opstille?
 6. Hvad forventer vi af den nyuddannede socialrådgiver?
 7. Hvad kan den nyuddannede socialrådgiver forvente af os?
 8. Find på tre gode råd til den nyuddannede socialrådgiver.

Det anbefaler DS

DS’ anbefalinger til onboarding af nyansatte socialrådgiver kan ses i Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø:

 • at introduktionsforløb har en varighed på minimum 1-3 måneder
 • at mentorforløbet har en varighed på minimum 9-12 måneder
 • at der aftales vilkår for de kolleger, som oplærer den nyansatte, der omfatter tilpassede/reducerede arbejdsopgaver og tilbud om efteruddannelse inden for vejledning/coaching, mentoring eller supervision.

Nyt projekt i gang med KL

DS er sammen med KL og Københavns Professionshøjskole lige nu i gang med et projektforløb på udvalgte arbejdspladser, som er ved at udarbejde deres egne materialer. Projektet kan følges på Viden på Tværs’ hjemmeside, som også har lanceret nogle inspirerende videoer: Kom selv i gang: tag godt imod nyuddannede socialrådgivere og Sådan gør I: Introduktionsforløb der virker.