Tjek om din sociale indsats kan forventes at virke

Nyt SFI-redskab skal gøre det lettere at måle, om en social indsats kan forventes at virke. Også praksis, der ikke har været effektevalueret, bør anerkendes - men vi er ikke på vej væk fra evidenstankegangen, understreger forskningschef.

Ny SFI-rapport sætter fokus på den gode og velfungerende indsats, som ikke er effektmålt, men tilsyneladende gør en forskel.

I rapporten defineres ”lovende praksis” som et begreb for de sociale indsatser, der ikke har en dokumenteret effekt, men som alligevel har en særlig stor sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne.

– Både politikere og forskere har i mange år talt om, hvad der virker på det sociale område og har haft fokus på effektmålinger. Med denne rapport udvider vi fokus og kaster et blik på de sociale indsatser, som vi endnu ikke har effektmålt, men som besidder nogle egenskaber, som gør, at de har en god sandsynlighed for at hjælpe borgeren, fortæller forskningschef på SFI, Kræn Blume Jensen.

Ikke et opgør med evidens

Han understreger samtidigt, at det nye begreb ”lovende praksis” ikke er et skridt væk fra evidenstankegangen.

– Som udgangspunkt skal vi både i dag og i morgen gøre det, der virker. Problemet er bare, at hvis der i dag er rigtig meget socialt arbejde, som vi endnu ikke ved om virker, så betyder det ikke, at vi skal lade være med det hele. På den måde mener jeg, at det er vigtigt at indkredse lovende praksis, fordi den lidt mere langsigtede målsætning kan være, at vi om 20 år vil have endnu flere evidensbaserede metoder, men som vel og mærke er evidensbaserede i en dansk kontekst.

Kræn Blume Jensen henviser til, at det er en relativt lille del af det sociale arbejde, som er effektmålt, og det er ofte i en udenlandsk kontekst, der ikke altid kan oversættes til danske forhold.

DS: Anerkendelse af praksisviden

Dansk Socialrådgiverforening har været med i projektets følgegruppe, og næstformand Niels Christian Barkholt ser det nye begreb ”lovende praksis” som en stor anerkendelse af den vigtige viden, som findes i praksis.

– Jeg håber, at socialrådgiverne får mulighed for at gå ind i arbejdet med at identificere lovende praksis for dermed at være med til at kvalificere deres praksis yderligere – og styrke vidensdelingen på tværs af afdelinger, forvaltninger samt kommuner og regioner, siger han.