Socialrådgiver hædres for ph.d. om faglige forhold i jobcenter

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropol, Anette Skals, har netop modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sit arbejde med ph.d.’en ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, som konkluderer, at det faglige skøn fortsat lever i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet - men at budgetproblemer kan sætte det under pres.

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropols Institut for Socialt Arbejde, Anette Skals, satte sig i sin ph.d.-afhandling fra Aalborg Universitet, ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, for at undersøge vilkårene for at foretage socialfagligt funderede skøn på beskæftigelsesområdet – nærmere bestemt sygedagpengeområdet.

Hendes arbejde med ph.d.’en, som hun forsvarede i september 2016, har nu sikret hende Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat på 15.000 kroner. Legatet understøtter socialrådgivere, der gennem projekter eller forskningsinitiativer udvikler socialrådgiverfaget.

– Ph.d.’en har sendt Anette Skals ind til de afgørende tandhjul i beskæftigelsesarbejdet – der hvor det faglige skøn afmåles – og afhandlingen blev ved forsvaret betegnet som ”et imponerende arbejde,” og ”et væsentligt bidrag til udviklingen af feltet omkring socialt arbejde,” fortalte Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, under overrækkelsen den 18. november ved DS’ Repræsentantskabsmøde i Aarhus.

Anette Skals er beæret over at modtage hæderen fra sin faglige organisation.

– Legatet er en velkommen anerkendelse af, at den interesse, jeg har for beskæftigelsesområdet, har værdi for socialrådgiverfaget. Samtidig er min afhandling jo et eksempel på, at man kan gå i en lige linje fra socialrådgiveruddannelsen over en akademisk videreuddannelse til en ph.d. og bidrage til at udvikle faget også som forsker.

Økonomi påvirker skønsprincippet

Dansk og international forskning antyder, at adskillige år med New Public Management har indskrænket socialrådgivernes faglige skøn i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet.

Men Anette Skals’ studie af et – i afhandlingen anonymiseret – Jobcenter viser at sagsbehandlere skal og kan foretage faglige skøn i sygedagpengesager.

Skønnets faglige udfoldelse er dog i høj grad betinget af, om det kommunale budget overholdes og resultaterne nås, understreger hun.

– Mit studie Viser at hvis økonomien på sygedagpengeområdet er presset vil et fagligt skøn også komme under pres. Du kan graduere det faglige skøn og fortolke loven. Men du kan ikke gradbøje, hvor mange penge, du har.

Reformer kan have smadret indsatsen

Under prisoverrækkelsen roste DS-formand, Majbrit Berlau, at Anette Skals ønsker at fortsætte sit arbejde. For ph.d.’en omhandler forholdene før sygedagpengeloven trådte endeligt i kraft i januar 2015 og forkortede tidsfristen for at træffe afgørelser i sygedagpengesager fra 52 uger til bare 22 uger.

– Jeg tror at situationen i dag vil se helt anderledes ud. En stor del af sagsbehandlernes tid, som før blev brugt til at planlægge et ordentligt forløb på borgeren, vil gå med at indhente helbredsinformation, hvilket vanskeliggøres af flaskehalsproblemer i sundhedssystemet. Det hæmmer en tidlig og veltilrettelagt beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte. Politikerne har med reformen formentlig smadret et velfungerende sygedagpengesystem, lyder det fra Anette Skals.

Sygedagpengereformen med de nye korte tidsfrister har været under heftig kritik fra blandt andet socialrådgiverne, og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) har flere gange været kaldt i samråd netop på baggrund af den kritik.