Ny aftale giver udsigt til højere løn

Den nye overenskomstaftale for privatansatte giver håb om lønfremgang for offentligt ansatte ved de kommende OK18-forhandlinger. DS vil stille krav om lønforbedringer til socialrådgiverne og opfordrer medlemmerne til at debattere OK-krav i klubberne.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger på det offentlige område i 2015, der fandt sted under finanskrisens sidste krampetrækninger, opnåede socialrådgiverne lønstigninger på 5,42 procent. Godt hjulpet på vej af den økonomiske udvikling har det vist sig at være en pæn reallønsstigning.

Ved de kommende OK18-forhandlinger forventer Dansk Socialrådgiverforening dog endnu mere i lønposen til socialrådgiverne.

– Vi vil stille krav om højere løn og forventer i det hele taget en større lønramme ved OK18 end ved OK15, fortæller DS-formand og leder af socialrådgivernes forhandlingsdelegation, Majbrit Berlau.

Forsker: Udsigt til højere løn

Den netop indgåede OK17-aftale for det private arbejdsmarked resulterede i lønstigninger på syv procent, og de private overenskomstresultater bliver ofte set som en indikator for, hvordan lønudviklingen ved OK-forhandlingerne for de offentligt ansatte vil blive.

Det fortæller Mikkel Mailand, forskningsleder på Københavns Universitets Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS).

– Jeg tror, at OK18-resultatet vil give mere end bare en reallønssikring for de offentligt ansatte. Men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige ”så og så mange procent,” for der kan nå at ske meget inden OK18, siger han og påpeger, at forskellene mellem de offentlige og private lønsystemer gør det svært at lave direkte sammenligninger. Eksempelvis udgør lokal løndannelse en større del af de privatansattes løn.

Ingen overraskelser fra arbejdsgiverne

Op til OK15-forhandlingerne fyldte diskussionen om blandt andet overenskomsternes seniorvilkår samt beskyttelsen af suppleanter for tillidsvalgte en hel del i debatten. Skal man tro de tidlige OK18-udmeldinger fra arbejdsgiversiden, kan disse emner godt komme op til diskussion igen, vurderer Mikkel Mailand.

– KL’s udmeldinger har jo været klassikerne med, at eksempelvis såkaldte forenklinger af MED-samarbejdet er noget, man gerne vil diskutere. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det bliver et reelt tema i forhandlingerne. Samtidig skal vi huske, at vi er meget tidligt i forløbet, og det er begrænset, hvad parterne i forhandlingerne vil sige på et så tidligt tidspunkt, siger han.

Vigtig debat om OK-krav

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, er da heller ikke overrasket over arbejdsgivernes udmeldinger indtil videre.

– Vi er tidligt i forløbet og på den baggrund er udmeldingerne fra især de kommunale arbejdsgivere ikke overraskende. Jeg ser frem til, at vi modtager forhandlingsudspillene fra de statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere, og indtil da fokuserer DS på at indsamle medlemmernes prioriteringer af socialrådgivernes krav ved de kommende forhandlinger.

Hun opfordrer socialrådgiverne til at deltage i de OK18-debatter, der i forbindelse med DS’ indsamling af forslag til krav fra medlemmerne bliver holdt i socialrådgiverklubberne rundt om i landet:

– Det er vigtigt, at socialrådgiverne ude i klubberne giver deres mening til kende om, hvad vi i forhandlingsdelegationen bør prioritere højest ved OK18-forhandlingerne. På den måde sikrer vi det bedste grundlag for at varetage socialrådgivernes interesser i forhandlingerne.