Sygehussocialrådgivere kæmpede for deres arbejdsplads – og vandt

- Vi mener, at vores klinik laver et afgørende stykke arbejde, siger tillidsrepræsentant Liat Damsbo Lund om sin arbejdsplads Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet i København. Klinikken stod til at lukke, men med et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, ledelse og Dansk Socialrådgiverforening lykkedes det at redde arbejdspladsen.

Sygehussocialrådgivere kæmpede for deres arbejdsplads – og vandt

photo: Rigshospitalet

Bliver ens faggruppe eller afdeling dømt ude eller står til lukning, når de årlige sparekataloger fremlægges, skal man ikke give op. Man skal kæmpe. For det betaler sig.

Sådan kan sygehussocialrådgiverne på Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet ræsonnere efter et stormfuldt forløb.

En klinik under Juliane Marie Centret, hvor socialrådgivere, psykologer og socialpædagoger de seneste 20 år har arbejdet tværfagligt for at udrede, behandle, vejlede og hjælpe børn og voksne tilknyttet Rigshospitalet i København.

Hjælp til patienter i livskrise

Mødre med fødselsdepressioner, forældre til hjertebørn og mange andre problemstillinger, hvor patientens eller de pårørendes psykosociale tilstand hænger tæt sammen med sundhed og helbredelse. Hvor personer i livskrise får hjælp til blandet andet spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og aflastning i hjemmet.

Trods det velrenommerede arbejde stod klinikken alligevel til nedlæggelse som selvstændig klinik, da Rigshospitalets ledelse i august 2017 fremlagde deres besparelsesforslag for budget 2018. Klinikkens 35 medarbejdere blev yderligere pålagt en besparelse på tre millioner kroner – omkring 20 procent af klinikkens budget svarende til nedlæggelse af 5-6 årsværk, og de tilbageblivende medarbejdere skulle fordeles rundt på Juliane Marie Centrets øvrige ni klinikker. Dermed ville det være slut med det vigtige tværfaglige arbejde.

– I de sidste mange år har vi hvert år skulle spare, og med det her følte vi en total afmatning, men alligevel lykkes vi med at mønstre kræfter og energi til at gøre noget. Fordi vi mener, at vores klinik laver et afgørende stykke arbejde, fortæller Liat Damsbo Lund, tillidsrepræsentant for socialrådgiverne på Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.

”Med fagforeningen i ryggen står vi stærkere”

Først samles de tre faggrupper i hver deres faggruppe, og hurtigt finder de tre grupper ud af, at de må stå sammen. Allerede tre dage efter orienteringen fra ledelsen om besparelserne er der udfærdiget et fælles høringssvar fra socialrådgivere, psykologer og socialpædagoger – et høringssvar, der også er underskrevet af klinikkens konstituerede leder.

– Samtidig tager jeg kontakt til DS’ regionskontor, fordi vi i vores klub hurtigt blev enige om, at det her skal op på regionsniveau. Med fagforeningen i ryggen står vi stærkere. Samtidig kan det give både synlighed over for politikere og tryghed for os ude på arbejdspladsen, så vi havde regionsformand Rasmus Hangaard Balslev ude til møde, fortæller Liat Damsbo Lund.

Socialrådgivere nævnt i budgetaftalen

Trods vreden og bekymringen giver medarbejderne ikke op. Nu tager regionskontorerne fra Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund over. De to regionsformænd skriver hver især til samtlige medlemmer af Region Hovedstadens Forretningsudvalg, hvor de på det kraftigste opfordrer til, at klinikkens ydelser fastholdes på sit nuværende niveau og bedst i sin nuværende form. Per Christiansens udtalelser om socialrådgiverfunktionen nævnes også.

Den 4. september indgår samtlige regionspolitikere en budgetaftale, hvor besparelsen på klinikken er reduceret fra 3 millioner til 1,43 millioner kroner. Hvor politikerne skriver, at klinikken skal forblive samlet, men fusioneres ind i Børne-Ungeklinikken. Samtidig står der eksplicit i budgetaftalen, at socialrådgiverstillingerne skal opretholdes – og at Rigshospitalet i stedet må finde alternative besparelser.

Læs mere om sygehussocialrådgivernes kamp og arbejde i fagbladet Socialrådgiveren 2/18.