Slut med rekordhøje optag: Færre nye studerende

Trods rekordhøj søgning har socialrådgiveruddannelserne skåret optaget af nye studerende med ni procent. Udviklingen møder ros fra både de studerende og DS, som påpeger, at tidligere års store optag har sat kvaliteten under pres.

I alt starter 1908 nye studerende på landets socialrådgiveruddannelser i år mod 2089 sidste år.

Det samlede fald i optaget skyldes primært, at socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet – efter flere år med rekordstore optag, som kulminerede med 416 nye studerende i 2013 – fra i år har indført begrænsning på optaget, så kun 186 nye studerende er kommet ind i år.

Langt de fleste andre socialrådgiveruddannelser fastholder et optag på niveau med sidste år, på trods af at søgningen til uddannelserne er steget.

”Halvering af optag kan sikre kvaliteten af praktikken”

Antallet af nye socialrådgiverstuderende på Aalborg Universitet er altså mere end halveret i forhold til sidste år.

De seneste års rekordstore optag har da også været ude af proportioner, mener Stinna Lykke Jespersen, formand for de studerendes organisation, SDS, i Aalborg.

– Vi har set en række problemer på baggrund af de store optag. For eksempel har undervisningen i høj grad været auditorieundervisning med op til 300 tilhørere. Det holder hverken fagligt eller socialt. Samtidig har der været adskillige studerende, som ikke tog aktivt del i undervisningen eller som slet ikke mødte op, og frafaldet har været stort. Derfor er det enormt vigtigt i forhold til at sikre kvaliteten af uddannelsen, at AAU nu har begrænset optaget.

Det store antal studerende har givet logistiske, administrative og kvalitetsmæssige udfordringer. Og så har det sat de aalborgensiske praktikkoordinatorer på overarbejde.

– Det har været en kamp for praktikkoordinatorerne at finde praktikpladser til alle i år. I SDS ser vi en risiko for, at det kan påvirke kvaliteten. Derfor frygter vi også for næste år, hvor AAU skal ud og finde yderligere godt 100 praktikpladser. Det er ikke en optimal situation, så det lavere antal studerende er vigtigt for at sikre et godt udbytte af praktikken, understreger Stinna Lykke Jespersen.

Større optag i Holstebro vækker glæde

Socialrådgiveruddannelsen på VIA University College i Holstebro går imod strømmen og optager flere studerende end sidste år. Her sker udvidelsen, fordi man fremover vil have studiestart både sommer og vinter.

Ændringen vil give et bedre flow i uddannelsen, vurderer formanden for SDS i Holstebro, Ditte Dølrath Westergaard.

– Det gælder især i forhold til praktik og eksamener, hvor de studerende for eksempel kan undgå at skulle vente i mange måneder på en reeksamen.

Samtidig bliver dele af uddannelsen flyttet, så de fysiske rammer også er på plads til, at der fremover skal optages nye studerende både sommer og vinter.

DS: Nyuddannedes kompetencer skal matche efterspørgslen

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Niels Christian Barkholt roser uddannelsesinstitutionerne for at have lagt låg på de tidligere års rekordstore optag.

– Det er rigtig godt, at uddannelserne har øje på at sikre rammerne for uddannelsen.
Det er vigtigt at værne om kvaliteten på uddannelsen, så vi får så dygtige færdiguddannede socialrådgivere som muligt. I den forbindelse kan skolerne med fordel få tilbagemeldinger fra nyuddannede, som kommer ud i praksis. På den baggrund kan man sikre, at socialrådgiveruddannelsen kan give de studerende de kompetencer, der bliver efterspurgt på arbejdspladserne. Tilbagemeldinger kan også give DS et vigtigt praj om, hvorvidt nyuddannede bliver modtaget af ordentlige forhold, der sikrer, at man kommer godt ind i faget, vurderer næstformanden.