DS har gjort sig synlig i ledelseskommissionen

Et halvt års arbejde i følgegruppen til ledelseskommissionen har foreløbig givet god bonus, oplever formanden for DS’ ledersektion, Anders Fløjborg. DS’ lederpolitik og kamp for større ledelsesrum er blevet bemærket.

– Vores lederpolitik er blevet bemærket, og vores tilgang til at udvikle den professionelle ledelse for vores faggruppe har sat sit præg på debatten om den offentlige ledelse og styring i ledelseskommissionen.

Sådan siger en tilfreds Anders Fløjborg, formand for DS’ ledersektion. Han har siden foråret repræsenteret socialrådgiverlederne fra sin plads i følgegruppen til ledelseskommissionen og har her gjort sit til at sætte DS på det ledelsesmæssige landkort.

– Det, at vi har en klar lederprofil i forhold til de forudsætninger, som vi mener er nødvendige for kunne bedrive god offentlig ledelse, blandt andet lederuddannelse og et tilstrækkeligt ledelsesrum, er blevet bemærket af blandt andre formanden for ledelseskommissionen. Det har han og jeg haft en face-to-face-drøftelse om. Så jo, vi bliver set, konstaterer Anders Fløjborg.

Ledelsesrum og vilkår for ledelse er på dagsordenen

Ledelseskommissionen, som blev nedsat af regeringen i marts, har fået til opgave inden årets udgang at komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten af den offentlige ledelse kan løftes. Det er et af fire spor i regeringens Sammenhængsreform, der har som ambition at forny den offentlige sektor.

– Det er min opfattelse fra møderne i følgegruppen, hvor vi jo har talt med medlemmer af ledelseskommissionen, at blandt andet ledelsesrummet er i fokus hos dem – det, at de enkelte ledere skal have det nødvendige rum for at kunne løse deres opgaver. De vilkår, som offentlige ledere agerer under, er også på dagsordenen, og en af kommissionens opgaver bliver at få beskrevet disse vilkår, som findes i et repræsentativt demokrati med styringskæder og lange traditioner for en veldrevet offentlig sektor, siger Anders Fløjborg.

Vi har brug for styring

Det er også hans forventning, at kommissionen i sine anbefalinger vil skele til budskaberne i den nye bog Offentlige styringsparadigmer – konkurrence og sameksistens fra fire ledelsesforskere. Den præsenterer styringsdiamanten’ – en analyse af de forskellige styringsparadigmers karakteristika og konsekvenser over tid.

– Min forventning er ikke, at kommissionen kommer med svaret eller løsningen på ledelsen af det offentlige i al fremtid, for eksempel i form af et nyt styringsparadigme. Men at de vil pege på en retning, som den offentlige sektor bør udvikle sig i i de næste 10-20 år. En retning, som omfavner kompleksiteten, samspillet og anerkender forskellene. Mit bud er, at vi lander et sted imellem det Neo-Weberianske (en mere effektiv, men venligere stat, red.) og New Public Governance (tværgående dialog og bottom-up-styring, red.), men New Public Management vil også findes, fordi vi har brug for styringen.

Skal være robust for at implementere i bund

Anders Fløjborg er ikke i tvivl om, at et dominerende mantra bliver at arbejde meget mere strategisk end tidligere.

– Vi skal til at se langt – ikke bare fra budgetår til budgetår. Vi skal erkende og anerkende, at den strategiske investering i at implementere er en omkostning. Processer tager tid, og derfor er vi nødt til at opbygge den offentlige innovation til at være robust, så vi ikke går metaltrætte, inden vi får implementeret i bund.

Så alt i alt har det givet rigtig god mening at sidde med i følgegruppen til ledelseskommissionen, konstaterer Anders Fløjborg.

– Den bekymring, man kunne have – at kommission og følgegruppe blot var en legitimering af ministerens dagsorden, har jeg ikke oplevet. Der er blevet lyttet – vi har haft en åben dagsorden og åben debat med kommissionen. Det har været rigtig godt. Og set med DS’ briller har vi fået gjort vores indflydelse gældende på vores fokusområder. Vi står selvstændigt og stærkt i arbejdet, siger Ledersektionens formand, som ser frem til at læse kommissionens anbefalinger.


Om Ledelseskommissionen

  • Blev nedsat af regeringen i marts 2017.
  • Består af 10 medlemmer fra både det offentlige og private erhvervsliv samt forskningsverdenen.
  • Skal inden årets udgang komme med anbefalinger til hvilke indsatser, der kan styrke ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.
  • Har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.000 ledere i det offentlige om vilkår, barrierer og muligheder for at udøve god offentlig ledelse.
  • Har udviklet 13 teser om offentlig ledelse til debat.
  • Har gennemført ti casestudier af ledelse i praksis.
  • Har indhentet bidrag fra 20 førende forskere i offentlig styring og ledelse.
  • Har udskrevet prisopgave til unge på ungdomsuddannelser, yngre ledere og studerende.
  • Har besøgt regioner, kommuner og organisationer over hele landet.

Læs mere om Ledelseskommissionens arbejde på ledelseskom.dk