Styrk trivslen under corona

Pandemien trækker ud, og det kan være svært at holde humøret højt, men på hjemmesiden coronatrivsel.dk er der redskaber både til den enkelte medarbejder, til kollegafællesskabet og til lederen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført et forskningsprojekt om trivsel under corona, der er resulteret i en hel række redskaber, der kan bruges til at styrke trivslen, til både den enkelte medarbejder, til kollegafællesskabet og til lederen. Der er værktøjer og forskningspointer både til dem, der arbejder hjemmefra, og til dem, der er fysisk til stede på deres arbejdsplads. Der er fokus både på opgaveløsningen og på trivslen.

Et eksempel på et redskab til kollegagruppen, som primært arbejder på distancen, er ’Sæt ord på jeres trivsel under corona’, der består af 18 udsagn. Her er nogle eksempler:

  1. Vores leder interesserer sig for vores trivsel under coronakrisen
  2. I vores team er vi gode til at hjælpe hinanden med at klare arbejdet, f.eks. at tilbyde at overtage arbejdsopgaver, hvis en kollega udviser tegn på mistrivsel.
  3. I vores team er det tilladt at sige, at man ikke trives, uden at blive mødt med dømmende blikke.

I mindre grupper på 3-4 personer vælger I på skift et udsagn, og i gruppen drøfter I, hvor enige I er i udsagnet og begrunder hvorfor – gerne med eksempler. Kom gerne med minimum to gode ideer til, hvordan I fremover kan understøtte hinandens trivsel under coronakrisen. I plenum samles ideerne op, og der sættes fokus på, om nogle af ideerne kræver involvering af lederen. Vælg 1-2 personer, som følger op på det.

To tips:

  • Brug lidt tid på at klikke rundt på hjemmesiden, der gemmer sig en hel del mere, end man lige ser ved første øjekast.
  • Der er gode pointer om distanceledelse, så fortæl din leder om hjemmesiden.

BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) for Velfærd og Offentlig administration har ligeledes udgivet artikler og redskaber med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og COVID-19.

» Læs mere hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

» Læs mere på BFA: COVID-19 og arbejdsmiljø