Statens kompetencefond – husk at opfordre jeres medlemmer til at søge

Statsansatte har gode muligheder for at få støtte gennem statens kompetencefond, så husk at opfordre jeres medlemmer til at søge.

Statens kompetencefond har nu været i gang i nogle måneder. Man har kunnet søge siden 1. september 2019.

CO10, der er vores centralorganisation, har sin egen pulje til dækning af ansøgninger fra CO10 medlemmer.

Ved udgangen af oktober havde 228 personer søgt om midler fra kompetencefonden, og 208 ansøgninger er imødekommet. Heraf er der 8 socialrådgivere, som har fået bevilget kompetenceudvikling. Der er givet til både diplom- og mastermoduler og til øvrig uddannelse af 1-5 dages varighed.

Der er gode muligheder for at få støtte, så husk at opfordre jeres medlemmer til at søge.

Du kan læse mere her