Barselsaftale styrker ligestillingen

Aftalen om øremærket barsel er et kæmpe fremskridt for ligestillingen. Nu er det op til Folketinget at vedtage en lovgivning, der også tager højde for enlige mødre, regnbuefamilier, selvstændige m.fl. og så skal vi have fjernet barriererne for, at far eller medmor kan tage sin del af barslen, siger Mads Bilstrup.

Mandag indgik organisationerne for lønmodtagerne (FH) og arbejdsgiverne (DA) en historisk aftale. De har lavet et fælles forslag, hvor begge forældre får ret til 11 ugers barsel, mens resten af barslen kan overføres til den forældre, der ønsker at holde den.

Læs mere om aftalen her.

– Det er et kæmpe fremskridt for ligestillingen, og det vil få stor betydning for barnets tilknytning til begge forældre og for kvinders stilling på arbejdsmarkedet. Derfor bakker jeg varmt op om forslaget, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Folketinget skal nu behandle forslaget og vedtage en endelig model, som implementerer EU’s orlovsdirektiv, som bestemmer, at Danmark skal indføre øremærket barsel.

Aftalen om øremærket barsel har både vakt glæde og bekymring blandt socialrådgiverne. Hvad hvis man er enlig mor, eller der er fire forældre? Hvad hvis den ene forælder er selvstændig eller syg?

– Alt det skal politikerne selvfølgelig tage højde for, når de vedtager den endelige model, så der ikke er nogen forældre, der bliver stillet ringere end i dag. Og så det vigtigt, at vi får ryddet de barrierer af vejen, som i dag forhindrer far eller medmor i at tage sin del af barslen, siger Mads Bilstrup.

Det kan kræve en kulturændring, både derhjemme og på arbejdspladsen, men for mange er det også et spørgsmål om, at den ene forælder tjener mere end den anden.

–  Derfor er det rigtig vigtigt, at vi får forhandlet os til løn under barsel, ligesom vi gjorde i vores seneste overenskomst for socialrådgivere på det private arbejdsmarked. Her har far og medmor fået ret til ni ugers forældreorlov med løn, hvor de tidligere kun havde seks uger, siger Mads Bilstrup.