Introduktions- og mentorforløb der virker

Se de bedste tips til at skabe effektive introduktionsforløb for nyansatte socialrådgivere i den nye animationsfilm fra KL og DS’ fælles projekt ’Nøglen til en god start’.

Hovedpointerne i filmen er:

  • Pas på med at overdænge den nye med information. Vidensformidling bør kobles til konkrete arbejdsopgaver. Timing er essentielt – giv informationerne, når de skal bruges.
  • Sæt tid af til at give feedback til den nye medarbejder, når han/hun har fået erfaring med at udføre arbejdsopgaven, og giv mulighed for fælles refleksion.
  • Mentorordninger er guld værd, men mentors rammer for at varetage opgaven skal være klare. Det er ikke nok at sige ’min dør står altid åben’ – lav en helt konkret forventningsafstemning om, hvad mentorordningen konkret indebærer af støtte og hvilke læringsmål, der sigtes efter.

Københavns Professionshøjskole støtter i øjeblikket tre socialrådgiverarbejdspladser med at udvikle deres introduktions- og mentorordninger, og i det arbejde er der særligt fokus på at iværksætte gode processer og rammer for læring.

» Viden på tværs:  Sådan gør I: Introduktionsforløb der virker (animationsfilm på 6 ½ minut)

» Viden på tværs: Sådan lærer vi bedst i nyt job