DS: Vold mod børn skal undersøges bedre

Tegn på vold mod børn risikerer at gå under radaren, når der ikke foretages retsmedicinsk screening, viser en evaluering. Derfor bør screeningerne være obligatoriske, mener socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch. Nu vil social- og boligminister Pernille Rosenkratz-Theil se på, hvad der kan gøres politisk for, at der bliver foretaget retsmedicinske undersøgelser i alle relevante sager.

DS: Vold mod børn skal undersøges bedre

Foto: Marie Hald / Lisbeth Holten

205 børn fra Københavns Politikreds, som politiet har mistænkt for at være udsat for vold i nære relationer, har systematisk fået en retsmedicinsk screening. Hensigten er at opdage vold tidligere og sikre beviser til retsprocessen. Den nye procedure er sket som led i et to-årigt tværsektorielt projekt i Børnehus Hovedstaden i samarbejde med Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet og Københavns Politi. Evalueringen af projektet tyder på, at man normalt overser børn, der har været udsat for vold.

– De retsmedicinske screeninger bliver normalt kun lavet, hvis de bliver bestilt af politiet, og det gør de typisk kun i de tilfælde, hvor man har en begrundet mistanke om, at der kan gøres fund. Eksempelvis hvis et barn lige er blevet slået, forklarer socialrådgiver Annette Pedersen fra Børnehus Hovedstaden.

Det betyder i praksis, at relativt få børn bliver fysisk undersøgt, når der er mistanke om, at de har været udsat for vold. Statistik fra de danske børnehuse fra 2019 viser, at kun 3,8 procent af de børn, som indgik i et børnehusforløb på baggrund af mistanke om vold i nære relationer, blev fysisk undersøgt af en børnelæge, og 2,3 procent blev undersøgt af en retsmediciner.

Retsmedicinsk Institut har på baggrund af projektet lavet en rapport, som viser, at 28 procent af de deltagende børn havde tegn på vold, mens der i 29 procent af sagerne, i forlængelse af den retsmedicinske undersøgelse, blev sendt en underretning til kommunen angående en helbredstilstand hos barnet, som krævede yderligere opfølgning hos læge eller tandlæge.

I rapporten konkluderes det, at tallene tyder på, at man overser børn, der har været udsat for vold – den bliver dermed hverken bekræftet eller dokumenteret, og derfor mener socialrådgiverne i Børnehus Hovedstaden i lighed med retsmedicinske eksperter, at alle børn, hvor der er mistanke om vold eller overgreb i nære relationer, bør tilbydes en retsmedicinsk screening. Dels ud fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv, men også fordi den retsmedicinske screening udgør et vigtigt supplement til videoafhøringen og giver socialrådgiverne og deres psykologfaglige kolleger et bedre grundlag for at arbejde videre med sagen – i tæt samarbejde og sparring med den kommunale myndighedssocialrådgiver, som har myndighedsansvaret under hele forløbet i børnehuset.

Bør være obligatorisk

Selv om projektet officielt er afsluttet, har Retsmedicinsk Institut valgt – for fonds- og udviklingsmidler – at fortsætte med at udføre de systematiske retsmedicinske screeninger for børn i Københavns Politikreds i hvert fald 2023 med. Men det bør være en fast del af tilbuddet i Børnehusene, mener Dansk Socialrådgiverforenings forkvinde, Signe Færch.

– Det bør være obligatorisk at tilbyde en retsmedicinsk screening, når der er mistanke om, at et barn har været udsat for vold eller overgreb i nære relationer. Det sker ikke altid i dag, og derfor må politikerne se på, hvad der skal til for at få indført den praksis i alle fem Børnehuse, siger hun.

Dansk Socialrådgiverforening har forelagt social- og boligminister Pernille Rosenkratz-Theil evalueringen af projektet, og på den baggrund vil hun nu se på, hvad der kan gøres politisk for, at der bliver foretaget retsmedicinske undersøgelser i alle relevante sager. Hun skriver:

”Hvis et barn oplever vold eller seksuelle overgreb, så er det af afgørende betydning, at der sker de nødvendige undersøgelser, og at barnet får den nødvendige hjælp. Derfor er det sådan i dag, at Børnehusene har pligt til at indgå samarbejdsaftaler med samtlige kommuner og politikredse i regionen, samt et retsmedicinsk institut og en sygehusafdeling, der varetager højt specialiserede funktioner i forbindelse med overgreb mod børn. På den baggrund kan Børnehusene i konkrete sager og med udgangspunkt i barnets behov inddrage retsmedicinske institutter og personale herfra, hvor det er nødvendigt. Hvis det er tilfældet, at der ikke bliver foretaget retsmedicinske undersøgelser i alle relevante sager, som resultaterne fra rapporten tyder på, er jeg helt åben for sammen med mine kollegaer at se på, hvad vi kan gøre. Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at de her børn får den indsats og de undersøgelser, de har brug for.”

Læs hele artiklen om de retsmedicinske screeninger i Socialrådgiveren.