Hård kritik af fusion mellem SFI og KORA

Den forestående fusion mellem forskningsinstitutterne KORA og SFI møder stærk kritik fra flere sider. Lovgrundlaget for fusionen truer den sociale grundforskning og kan skade indsatserne for socialt udsatte, advarer DS.

Danmark står med den forestående fusion mellem SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning til at miste sin eneste uafhængige sektorforskningsinstitution indenfor velfærdsforskning.

Sådan lyder kritikken fra Dansk Socialrådgiverforening på baggrund af et nyt lovforslag om grundlaget for det nye Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Lovgrundlaget lægger op til en stærkere ministeriel prioritering af forskningsindsatsen og vil samtidig fjerne ambitionen om grundforskning fra det nye forskningscenters formålsparagraf.

– Det giver i praksis fri adgang til at reducere den vigtige frie, mere grundlæggende socialforskning på baggrund af kortsigtede, politiske prioriteringer. Dette understreges også af, at fokus i lovforslaget i høj grad er på ”anvendelsesbaseret forskning,” siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Kan skade langsigtede studier

Snævert fokus på anvendelsesbaseret forskning kan gå ud over eksempelvis de generationsstudier og anden langsigtet forskning, som er afgørende for at skaffe ny viden på socialområdet, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

– Den forskning har SFI tidligere gjort meget for, men hvis den type forskning nedprioriteres i det nye forskningscenter, står der umiddelbart ingen institutioner klar til at overtage dette vigtige forskningsområde, siger Majbrit Berlau.

Netop dette har både formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, og flere eksperter kritiseret på linje med Dansk Socialrådgiverforening.

Fusion truer forskning for socialt udsatte

Lovgrundlaget for det nye forskningscenter medfører risiko for, at den forskning, der opfylder kommunernes behov for at udvikle brede velfærdstilbud, som når ud til mange borgere og er økonomisk rentable, kan opnå førsteprioritet på bekostning af forskning for særligt udsatte grupper, påpeger Majbrit Berlau.

– Det nuværende lovgrundlag kan i praksis komme til at skade forskningen for de allermest udsatte i samfundet på bekostning af forskning om, hvordan man eksempelvis kan optimere indsatser for mennesker, som er tættere på arbejdsmarkedet. I Dansk Socialrådgiverforening mener vi, at Folketinget bør sikre en balance i lovgrundlaget, som understøtter forskning for og om socialt udsatte.

Forringelse kommer som en tyv om natten

Det nye lovgrundlag bliver ikke mindre problematisk af, at ændringerne tilsyneladende er fremsat uden åben debat, mener Majbrit Berlau.

– Ikke engang regeringens nærmeste samarbejdspartner, Dansk Folkeparti, var tilsyneladende informeret om ændringerne. Samtidig er der en lang række organisationer inden for det sociale område, som har stor interesse i denne problemstilling, som ikke er blevet indbudt til at give høringssvar.

Det gælder både DS og en række andre faglige organisationer.

– Samlet set mener jeg, at forløbet tyder på en meget lukket håndtering af en fusion, der vil få stor betydning for socialforskningen i Danmark.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer regeringen til enten at trække forslaget helt tilbage eller at igangsætte en dialog med alle berørte interessenter – blandt andet med henblik på at sikre, at SFI’s hidtidige forskningstemaer fortsat løftes i velfærdsforskningen.

– Det sidste vil som minimum indebære en udsættelse af høringsfristen, samt at ministeren lytter nøje til alle høringssvar for at kunne foretage de nødvendige justeringer af det fremlagte lovforslag, lyder det fra Majbrit Berlau.