Lærerne er de første – hvem bliver de næste?

Under denne parole indkalder Danmarks Lærerforening og de øvrige lærerfagforeninger til demonstration den 20. marts i de fire største byer. DS anbefaler demonstrationen og opfordrer medlemmerne til at deltage.

København, Aarhus, Aalborg og Odense. Disse byer bliver rammen for en række store demonstrationer den 20. marts kl. 17.00 vendt mod arbejdsgiversiden i de strandede forhandlinger om lærernes arbejdstid på folkeskoleområdet. Bag demonstrationen står Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet. Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening.

Dansk Socialrådgiverforening bakker – lige som Dansk Sygeplejeråd, SL, FOA, BUPL, HK-Kommunal og 3F’s offentlige gruppe – op om demonstrationen.

– Vi opfordrer alle vores medlemmer til at deltage i demonstrationen. Både for at bakke op om lærerne, men også for at støtte de af vores egne kolleger, der er ramt af Finansministeriets lockoutvarsel, siger socialrådgiverforeningens formand, Majbrit Berlau.

Arrangementer i støbeskeen

Demonstrationens nærmere forløb i de enkelte byer er endnu i støbeskeen. Men det ligger fast, at der i København bliver optog fra Rådhuspladsen kl. 16.15 til Christiansborg Slotsplads, hvor selve demonstrationen finder sted.

I Aarhus finder demonstrationen sted på Store Torv, i Aalborg på Gammeltorv og i Odense på Flakhaven, oplyser Danmarks Lærerforening.

Læs mere

Endnu er alle hovedtaler og underholdningen ikke på plads. Men man vil løbende kunne læse mere om de fire demonstrationer på Danmarks Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org.

Danmarks Lærerforening og KL mødes igen i Forligsinstitutionen i morgen fredag. KL har varslet lockout og boykot på folkeskoleområdet fra den 1. april, hvis parterne ikke bliver enige om en aftale inden da. Cirka 70 socialrådgivere, der underviser på landets SOSU-skoler, er omfattet af lock-outen.