Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 9. december 2020.

Under valgkampen gjorde jeg mig mange tanker og drømme om samarbejdet med jer, medlemmerne og de ansatte i DS Region Syd – så det er helt særligt for mig at skrive til jer første gang!

Jeg har kommet godt ud af ”starthullet” og fornemmer at ”formen er god”, så det bliver spændende at se, hvilke resultater vi kan opnå sammen! Her kan du læse lidt om det aktuelle arbejde.

På kontorerne i Snoghøj og Odense er jeg fra første dag blevet indviet i det daglige arbejde, så jeg har allerede mødt studerende på vej ud i praksis, samt været i kontakt med medlemmer og TR´er der er brug for sparring og opbakning fra konsulenterne og mig.

Jeg er i gang med 1:1 samtaler med alle medarbejdere, så jeg får kendskab til deres aktuelle arbejde samt situationen på jeres arbejdspladser. Netop nu er konsulenterne og jeg også ved at planlægge TR-møder, Suppleantdage m.m. i det nye år – så det varer ikke længe før I kan tilmelde jer via hjemmesiden

Jeg glæder mig til at møde jer fysisk eller online – afhængigt af hvad pandemien muliggør. I skal ikke kun komme til møder jeg og konsulenterne invitere til – I er også meget velkommen til at invitere mig. Det kan være til møder i jeres klubbestyrelse, til generalforsamlinger, til klubmøder, til frokostmøder eller lignende. Vi skal passe godt på hinanden, så de fysiske møder begrænses, og vi må i stedet ty til at mødes online… men øverst på min ønskeseddel står besøg på jeres arbejdspladser!

Repræsentantskabet, som er foreningens højeste myndighed, blev afviklet d. 20. og 21. november. Her blev resolutionen ”STÆRKERE SAMMEN – FOR ET GODT ARBEJDSLIV OG SOCIALFAGLIG STOLTHED” vedtaget, og de næste 4 år skal vi sammen arbejde for:

  • – Styrket profession og bedre vilkår for det sociale arbejde
  • – Stærkere fællesskaber og øget engagement
  • – Bedre medlemsoplevelse for det enkelte medlem

Du kan læse resolutionen her

Hvordan vi får omsat de strategiske mål til hverdagens handlinger går Regionsbestyrelse, Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg nu i gang med. Første møde i den nye regionsbestyrelse i Syd er d. 08.12.20.

I vil blive involveret i det nye år.

Overenskomstforhandlingerne kommer nærmere – endnu engang tak for de indsendte prioriteringer fra jeres arbejdspladser. Jeg har været med i forhandlingsdelegationen siden jeg blev valgt, og ser frem til de kommende forhandlinger … selvom vi står i en svær forhandlingsposition. Allermest ser jeg dog frem til at være i dialog med jer og kollegaerne om resultatet i marts måned. Vi er i gang med at planlægge flere webinarer omkring OK21, så I er med os i Forhandlingsdelegationen hele vejen frem mod afstemningen.

Som om det ikke var nok… så vil de andre fagforbund gerne samarbejde med os i FH : )

I håber på at få et bestyrelsesmedlem i alle FH´s sektioner i Region Syd. Når bestyrelserne træder sammen i januar, vil de påbegynde arbejdet med at nedsætte kommuneudvalg og regionsudvalg. Regionsbestyrelsen og jeg håber, at flere af jer sammen med kollegaer fra andre fagforbund vil være med til at sætte en politisk dagsorden til gavn for lønmodtagere lokalt.

Ønske- og opgavelisterne er lange – men med mod og fællesskab kan vi drive det vidt!

Glædelig Jul og Godt Nytår

Mie Vode Moll
Regionsformand