Dramatisk optakt til forhandlingerne

Optakten til de kommende OK18-forhandlinger må siges at være noget mere dramatiske end hvad vi typisk har set. Og det er med god grund. Nok er nok for de statslige medarbejdere.

Som I også her i TR&AMIR-nyhedsbrevet løbende er blevet orienteret om, så har relationerne, tilliden og respekten de centrale parter imellem ikke blomstret det seneste års tid. For godt et lille år siden trak arbejdstagersiden sig således fra strategiske samarbejdsprojekter med Moderniseringsstyrelsen. Hensigten var at markere tydeligt over for Sophie Løhde – som ansvarlig minister for den statslige arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen – at der er seriøse og dybtfølte problemer ude på de statslige arbejdspladser.

Mange års økonomiske nedskæringer har med al tydelighed sat sine spor. Men den uacceptable arbejdsgiveradfærd synes desværre at have kørt videre. Rækken af eksempler er lang: De statslige udflytninger, kutymefridagene, privatlønsværnet fra OK15 og senest debatten om den betalte frokost har fyldt. Hertil kommer, hvad de enkelte organisationer selv oplever. Også i DS har vi været udsat for, at den statslige arbejdsgiveradfærd er unødig brutal og uden respekt for det aftalesystem, vi sammen har bygget op for at sikre ordentlige og stabile statslige arbejdspladser.

Oven i denne situation har den manglende arbejdstidsaftale for underviserne også fyldt rigtig meget. Det centrale her er, at deres arbejdstid lige nu er reguleret ved lov. Det går stik modsat vores fælles aftalesystem, hvor alle elementer kan tages op til en forhandling, og hvor vi sammen forhandler og aftaler vilkårene for den enkelte faggruppe eller organisation.

På denne baggrund er der i det statslige forhandlingsfællesskab på tværs af alle statslige organisationer enighed om, at: NOK.ER.NOK18. Der vil derfor i den kommende tid køre en kampagne, som sætter fokus på, at nok er nok, og at vi skal have rettet op på nogle af de uacceptable forhold ved de kommende overenskomstforhandlinger. Der er derfor ikke tvivl om, at forhandlingerne meget hurtigt kan blive meget vanskelige. Vi arbejder altid for at få et godt resultat hjem, men vi er også i en situation, hvor vi ikke kan udelukke, at vi kommer i en situation med konflikt.

Som TR kommer I til at høre mere om kampagnen, men naturligvis også om hvordan hele situationen udvikler sig, og om forhandlingerne skrider fremad. I denne sammenhæng skal det også nævnes, at for at kunne få konfliktunderstøttelse, så kræves det, at man har været medlem i tre måneder før, konflikten træder i kraft.