Lokale lønforhandlinger står for døren

Sæsonen for lokale lønforhandlinger nærmer sig eller er måske allerede i fuld gang. Fra nogle arbejdsgiver er der i hvert fald allerede lagt en ambitiøs tidsplan. Så det er nu, du som TR kan opfordre alle dine medlemmer til at indstille sig til en lønstigning.

4. kvartal er traditionelt tidspunktet for lokale lønforhandlinger på statens område. Som TR spiller du en central rolle i både at få indsamlet lønindstillinger og forhandlet på vegne af dine medlemmer. 4. kvartal er traditionelt tidspunktet for lokale lønforhandlinger på statens område. Som TR spiller du en central rolle i både at få indsamlet lønindstillinger og forhandlet på vegne af dine medlemmer.

Som TR kan du altid hente sparring i sekretariatet omkring lønforhandlinger – både hvordan de kan tilrettelægges, og hvordan forhandlingerne kan gennemføres. Nogle arbejdsgivere har allerede meldt en tidsplan ud og andre er på vej. Hvis du ikke hører fra din arbejdsgiver, skal du selv tage fat i ledelsen og høre, hvordan planerne ser ud.

For Kriminalforsorgens område er der allerede meldt en tidsplan ud. Den er vældig ambitiøs eller stram om man vil. Vi oplever, at vi ikke får alle de oplysninger, som de har lovet, til tiden. Så det vil blive vanskeligt at holde planen, om end vi selvfølgelig vil arbejde for det.

  • Der er frist for afholdelse af lønsamtaler den 15. september – uge 37
  • Der er frist for ledere til at indsende indstillinger til forhandlingslederen den 22. september – uge 38
  • Der er frist for udveksling af forslag mellem forhandlingslederen og de faglige organisationer/TR den 6. oktober – uge 40
  • Det forventes, at der kan gennemføres forhandlinger mellem organisationerne/TR i oktober og november

Særligt for Kriminalforsorgen

Drøftelser mellem Direktoratet og organisationerne om årets lønforhandlinger i Kriminalforsorgen er et tilbagevendende tema.

Organisationerne har den 4. juli været til orienterende drøftelse om årets lønforhandlinger i Direktoratet. Samtlige organisationer beklagede den procedure, der var udmeldt til forhandlingerne i 2016. Og samtidig udtrykte organisationerne stor utilfredshed med de meget smalle økonomiske rammer for de lokale lønforhandlinger. Ligesom udmeldingen af kriterier for tildeling af lønmidler blev kritiseret.

Det er intentionen med lokal løn, at der skal sikres en reel lønudvikling for medlemmerne. Det er organisationernes klare opfattelse, at lønudviklingen i Kriminalforsorgen ikke matcher den lønudvikling, som sker på øvrige statslige institutioner.

Endelig blev der fra Direktoratet ved mødet givet tilsagn om, at de tidligere udmeldte rammer med en fordeling på 50 procent engangstillæg og 50 procent varige tillæg ikke skulle gælde for forhandlingerne 2017. Og der blev givet lovning på en fordeling på 25 procent engangsvederlag og 75 procent varige tillæg.

Organisationerne er i tæt dialog om fremdriften ved årets lønforhandlinger og koordinerer henvendelser til Direktoratet om fælles interesser. Vi har også stadig et udestående fælles med HK og Kriminalforsorgsforeningen i forhold til Direktoratets ønske om, at alle forhandlinger foregår fremadrettet. Dette udestående rykker vi til stadighed Direktoratet for.

Det er ikke sidste gang dette tema drøftes, og I vil løbende blive holdt orienteret. Hvis der er spørgsmål, er I selvsagt altid velkommen til at tage fat i jeres konsulenter på området i sekretariats medlemsafdeling.