Lovændring: Snart kan du tale frit med Arbejdstilsynet

Regeringen lægger op til, at chefen ikke længere skal kunne lytte med, når Arbejdstilsynet taler med ansatte i forbindelse med tilsyn af psykisk arbejdsmiljø. Det er en vigtig ændring, som vil gøre det lettere for socialrådgiverne at tale frit, mener DS.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) lægger op til at styrke Arbejdstilsynets muligheder i forbindelse med tilsyn af psykisk arbejdsmiljø. Blandt andet skal Arbejdstilsynet fremover kunne tale frit med ansatte, uden at chefen er til stede.

– Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have alvorlige konsekvenser for den enkeltes sundhed og trivsel. Derfor er det vigtigt, at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø fungerer – og den kommende justering skal sikre, at der fortsat er klare rammer for, hvornår og hvordan Arbejdstilsynet kan gribe ind, udtaler ministeren.

Beskæftigelsesministerens ønskede lovændring vil også gøre det muligt for Arbejdstilsynet at udstede påbud, hvis ”krænkende handlinger” på arbejdspladsen udgør en risiko for de ansattes sikkerhed eller sundhed.

DS: Lovændringer er tiltrængte

Lovændringerne kan blive enormt vigtige for både socialrådgiveres pressede trivsel og de generelle indsatser for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, vurderer Dansk Socialrådgiverforening.

– Vi har flere gange oplevet, at socialrådgivere har afvist at tale med Arbejdstilsynet eller ikke har turdet tale åbent, hvis chefen sad med ved samtalen. Det betød, at de problemer, socialrådgiverne havde fortalt DS om, ikke fremgik af Arbejdstilsynets rapport, fortæller Anne Jørgensen, formand for DS Region Syd.

Ny lov giver ikke anonymitet

Personligt havde regionsformanden dog gerne set, at ministeren var gået endnu længere og havde givet medarbejdere mulighed for at tale anonymt med Arbejdstilsynet:

– Vi har set eksempler på, at socialrådgivere er blevet kritiseret af ledelsen, hvis de har haft modet til at stille op og fortælle om problemer på vegne af medarbejdergruppen. Samtidig har vi oplevet chefer, som har udpeget, hvilke medarbejdere, der skulle tale med Arbejdstilsynet. Anonymitet kunne hjælpe til at modvirke den slags, vurderer Anne Jørgensen.

Påbud kan skabe forbedring

Samlet set kan lovændringerne give Arbejdstilsynet et mere retvisende billede af eventuelle problemer med socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø, og det kan være afgørende for at få et presset psykiske arbejdsmiljø på rette spor, vurderer Anne Jørgensen.

– Det er ikke unormalt, at påbud fra Arbejdstilsynet er startskuddet til, at arbejdspladser sætter ind med de nødvendige indsatser til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. For af og til går problemernes omfang først for alvor op for den øverste ledelse, når der kommer påbud, siger Anne Jørgensen.


Få hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Som et resultat af overenskomstaftalerne fra 2015, som Dansk Socialrådgiverforening via Forhandlingsfællesskabet indgik med KL og Danske Regioner, kan kommunale og regionale arbejdspladser søge gratis støtte til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.