Anbefalinger til dialogen om sagstal, sagstyngde og andre faktorer

Arbejdsmiljørepræsentanter er sikret den særlige beskyttelse på linje med TR, men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af sin faglige organisation.

Afhold en årlig drøftelse: Leder, TR og arbejdsmiljørepræsentant bør drøfte sagstal, kvalitet og arbejdsbelastning mindst en gang om året, og især ved omorganiseringer og implementering af ny lov.

Fastlæg et loft: Brug DS’ vejledende sagstal som inspiration til at tage beslutning om et loft eller en gennemsnitsnorm for sagstal. Det kan være en administrativ ledelsesbeslutning eller en politisk beslutning.

Tag særlige hensyn: Visse medarbejdere bør have et lavere sagstal end DS’ anbefalinger, for eksempel deltidsansatte samt medarbejdere, der har andre opgaver på arbejdspladsen. Nyuddannede og nyansatte bør have et lavere sagstal i en periode på cirka 6 måneder.

Sagstyngde/sagskompleksitet

Det kan være særlig relevant at drøfte sagstyngde. På DS’ hjemmeside kan man få et overblik over, hvordan man kan forstå hvad sagstyngde (sagskompleksitet) er. Her er også eksempler på, hvordan man kan beskrive tyngde i sagerne ved hjælp af et pointsystem eller et kategoriseringssystem, og hvordan de primært kan være en støtte for lederen og i forhold til visitation af sager.

Faktorer der indvirker på sagstal

Ud over sagstyngde/sagskompleksitet kan der være andre faktorer, der indvirker på, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have ansvar for.

På DS’ hjemmeside kan man downloade en tjekliste, der også kan fungere som et dialogværktøj. Den indeholder en oversigt over alle de faktorer, der kan indvirke på, hvor mange sager man kan have, altså forhold der har indflydelse på, om man kan overskue flere eller færre sager.

Det er faktorer der handler om sagernes kompleksitet, men også faktorer der er knyttet til opgavesammensætningen, socialrådgiverens personlige forudsætninger, muligheden for at få støtte og faglig sparring og ikke mindst de organisatoriske systemer, osv.

» Dansk Socialrådgiverforening: Sagstyngde – sagskompleksitet

» Dansk Socialrådgiverforening: Faktorer, der indvirker på sagstal

» Dansk Socialrådgiverforening: Guide til TR, AMIR og ledere – Brug DS’ vejledende sagstal på arbejdspladsen