Vil du have indflydelse i din fagforening?

Kunne du tænke dig at være med til at påvirke politik, retning og udvikling i din fagforening? Så stil op til en af de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening. Du skal sende dit opstillingsgrundlag senest 10. september.

Vil du være politiker i din fagforening? Så er det snart, du skal fortælle Dansk Socialrådgiverforening, at du stiller op.

Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer skal nemlig vælge formand, næstformand, tre regionsformænd og ti ulønnede hovedbestyrelsesmedlemmer i efteråret 2012.

Alle bliver valgt ved urafstemning blandt de aktive medlemmer, seniormedlemmer og studerende.

Foreløbige kandidater

Lige nu ved vi, at Bettina Post genopstiller som formand, lige som regionsformændene Mads Bilstrup og Anne Jørgensen genopstiller i henholdsvis Region Nord og Region Syd. Ulrik Fredriksen genopstiller ikke som næstformand  – den post kandiderer Majbrit Berlau, formand for Region Øst til.

Og hovedbestyrelsesmedlemmerne Rasmus Balslev og Louise Dülch Kristiansen stiller op til posten som formand for Region Øst.

Vil du vide mere om, hvilke opgaver/kompetencer der ligger i de forskellige poster, kan du kontakte sekretariatschef Lars Kehlet Nørskov på telefon 40 40 98 42.

Sådan bliver du kandidat

Aktive medlemmer kan kandidere til posterne. Har du lyst til at kandidere, skal du sende et opstillingsgrundlag på 1/3 side i Socialrådgiveren, svarende til 1500 anslag til ds@socialraadgiverne.dk senest 10. september 2012 kl. 12 – og meget gerne før.

Du skal vedlægge et vellignende foto. Det skal fremgå af dit opstillingsgrundlag, om du kandiderer til en formands-, næstformands- eller regionsformandspost, eller om du kandiderer til en hovedbestyrelsespost.

Din præsentation bliver også lagt på Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside. Her behøver du ikke overholde længden på 1500 anslag, så send gerne to udgaver af præsentationen – en kort og en lang.

Der vil være aktiviteter flere steder i landet i forbindelse med valgkampen.