Guide: Konsekvenser af de nye lave ydelser

I morgen træder loven om den nye integrationsydelse i kraft. Sammen med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen kommer det til at betyde et stort arbejdspres for socialrådgivere. DS har lavet fem notater som inspiration til at tackle konsekvenserne af de nye lave ydelser.

I midten af marts vedtog et flertal i Folketinget de lovændringer, som indebærer kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Det vil gøre flere end 30.000 voksne og 34.000 børn fattigere og skubbe en stor gruppe af borgere endnu længere væk fra arbejdsmarkedet og fællesskabet.

Folketingets beslutning vil komme til at gøre ondt. Først og fremmest på de borgere, der bliver ramt, men også som en stor belastning for de socialrådgivere i kommunerne, som skal være med til at rulle den nye lov ud. Mellem 150.000-200.000 sager skal nemlig gennemgås manuelt, forklarer formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau, som er bekymret for, hvordan det store arbejdspres kommer til at påvirke socialrådgiverne.

Fem notater skal hjælpe socialrådgiverne

Det er så alvorligt, at foreningen nu har udarbejdet en række notater, som skal hjælpe medlemmerne til at håndtere udfordringerne bedst muligt, blandt andet ved at gøre opmærksom på den opgave, de står overfor – i MED-udvalget og til både ledelse, lokalpolitikere og lokalpresse, fortæller formanden.

– Vi opfordrer til, at alle medlemmer står sammen på arbejdspladserne og går i dialog med ledelse og lokalpolitikere om, hvordan det akutte arbejdspres skal håndteres. Det er vigtigt, at man på tværs af afdelingerne får nogle strukturerede og afklarende processer, så arbejdsopgaven med at løse problemer i familierne grundet fattigdom ikke skubbes rundt i kommunen. Det vil bare betyde mere arbejde og dårligere vilkår for det sociale arbejde, siger hun og fortsætter:

– Det skal og bør ledelserne forholde sig til, og i klubben på tværs af forvaltningerne kan vi synliggøre problemet. Derfor en klar opfordring til at bruge vores notater som hjælp.

De fem notater
» Forslag til aktiviteter i socialrådgiverklubben
Aktiviteter, som TR og AMiR kan sætte i gang. Notatet indeholder en drejebog til et klubmøde, forslag til dagsorden for behandling i MED-udvalget, en idé til et brev til den lokale ledelse eller lokalpolitikerne, samt ideer til pressearbejde.» Handlemuligheder vedr. implementering af den nye lovgivning
Bud på handlemuligheder til fem fokusområder: 1) Klarhed om organisering af opgaven, 2) Det øgede ressourcebehov, 3) Håndtering af risiko for trusler og vold, 4) Det gode socialfaglige arbejde, samt 5) Dialogen på arbejdspladsen om udfordringerne.» Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse
De ekstra arbejdsopgaver, kommunen får ved implementeringen af lovgivningen, de umiddelbare konsekvenser, en række forslag til dialogpunkter med ledelsen, samt bilag om hovedpunkterne i loven og tidsplanen for indfasningen.

» Kontanthjælpsloft og 225-timers regel
De vigtigste udfordringer, som loven medfører for praksis, en række forslag til dialogpunkter med ledelsen, samt bilag om hovedpunkterne i loven og tidsplanen for indfasningen.

» Lovgivningens muligheder for økonomisk hjælp i særlige tilfælde
Nogle af de muligheder, der er i lovgivningen, for at yde økonomisk hjælp i særlige situationer til borgere berørt af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen.

Materialet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat, regionsformændene og en sparringsgruppe med cirka ti tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere i Socialrådgiveren nummer 5, som udkommer 14. april.