Mads Bilstrup om genåbning: Skal være sundhedsmæssigt og socialfagligt forsvarlig

Dansk Socialrådgiverforening er i tæt dialog med myndighederne om vejledningerne for genåbningen af beskæftigelsesindsatsen og hele det sociale område. Mads Bilstrup arbejder for, at genåbningen kommer til at ske på en måde, som er forsvarlig for både socialrådgivere og borgere.

Jobcentrene er lukkede og langt de fleste socialrådgivere i beskæftigelsesindsatsen arbejder stadig hjemmefra. Men på socialområdet har mange socialrådgivere arbejdet i kritiske funktioner under hele nedlukningen, og på børneområdet er socialrådgiverne siden 1. maj begyndt at blive kaldt på arbejde igen, selvom der endnu ikke er lavet en vejledning til, hvordan kommunerne skal gribe genåbningen forsvarligt an.

Derfor arbejder Dansk Socialrådgiverforening for tiden på højtryk for, at der kommer vejledninger for socialrådgivernes arbejde, og at disse bliver både sundhedsmæssigt og socialfagligt forsvarlige.

– Der er brug for, at beskæftigelsesindsatsen og den sociale indsats bliver åbnet igen, for mange borgere har længe manglet den vejledning, støtte og hjælp, de normalt får fra deres socialrådgiver. Men det skal gå så tilpas langsomt, så vi kan tage hensyn til den smitterisiko, det vil medføre for både socialrådgiverne og borgerne, når der skal holdes fysiske møder igen, og når socialrådgiverne skal på hjemmebesøg eller tilsyn på forskellige opholdssteder, siger Mads Bilstrup, der også arbejder for, at vejledningerne giver mulighed for justeringer efter de lokale forhold, og at de tillidsvalgte bliver inddraget i, hvordan de skal omsættes på arbejdspladserne.

Han har været til møde med både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og socialminister Astrid Krag (S) om genåbningen, og Dansk Socialrådgiverforening er i tæt dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Socialstyrelsen, som står for at udarbejde vejledningerne. Desuden arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation på, at der kommer arbejdsmiljøvejledninger om smitteforebyggelse til alle de brancher, der mangler.

– Det vigtigste for mig er, at smitterisikoen minimeres, at der bliver taget alle de hensyn, der skal tages for, at socialrådgiverne kan udføre deres arbejde. Og så er det afgørende, at socialrådgiverne får tid til at følge op på alt det arbejde, der har hobet sig op, mens de har arbejdet hjemme, siger Mads Bilstrup.

Vejledningen for det sociale område er forhåbentligt lige på trapperne, og på beskæftigelsesområdet skulle de gerne være klar, inden jobcentrene åbner.

– Vi arbejder for, at retningslinjerne bliver udførlige og detaljerede, og at de er til at arbejde med lokalt, siger Mads Bilstrup.

Men én ting er, hvad der står i vejledningerne, noget andet er, hvordan de bliver implementeret ude på arbejdspladserne.

– Hvis der er nogen socialrådgivere, der oplever at blive bedt om at udføre deres arbejde på en måde, som de er utrygge ved eller ikke finder forsvarlig, så skal de strakt tage det op med deres arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant eller kontakte deres konsulent i Dansk Socialrådgiverforening. Så kan vi både hjælpe med at løse den konkrete situation og med at kvalificere vejledningerne, så de kan bruges i socialrådgivernes praksis, siger Mads Bilstrup.